Opieka naprzemienna

13 stycznia 2022
Udostępnij:

Regularność kontaktów rodziców z dzieckiem stanowi ważny punkt zdrowej, poprawnej relacji w rodzinie. Niestety, zdarza się tak, że rodzicom nie udaje się wspólnie stworzyć szczęśliwej i silnej rodziny, a ich relacje i obowiązki względem siebie uregulowane prawnie.

Opieka naprzemienna polega na wprowadzeniu systemu zmiennego sprawowania opieki przez rodziców, odbywającego się np. na zasadzie przebywania dziecka przez tydzień u matki, a w następnym u ojca. Ten model został przyjęty jako najbardziej komfortowy i skuteczny, z uwagi na powtarzalność, która pozwala dziecku przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

Odpowiednia komunikacja między rodzicami powoduje, że naprzemienność w sprawowaniu opieki przy dobrej współpracy obojga rodziców stanowi najodpowiedniejsze podejście pozwalające uzyskać kompromis wychowawczy i ustalić tę kwestię między sobą. Najczęściej natomiast ustalenie tego rodzaju opieki jest wynikiem mediacji/ugody stron. Z uwagi na szerokość pojęcia opieki naprzemiennej Sędziowie często podchodzą do niej z rezerwą, twierdząc, że w przypadku powstania bądź zaognienia konfliktu może dojść do nieporozumień na tle logistycznym lub finansowym względem dziecka. Dlatego, jeżeli Sąd zauważa między byłymi partnerami nić nieporozumienia lub niechęć do siebie, stawia za tezę, że opieka ta mogłaby nie działać prawidłowo. Zdarza się także, że pomimo braku zgody jednej ze stron na ustalenie naprzemiennej opieki dochodziło do jej ustanowienia w ramach rozstrzygnięcia Sądu. Decyzja ta była jednak poprzedzona badaniem psychologicznym obojga opiekunów oraz samego dziecka. Jeśli owe badanie wykazało, że ta forma sprawdzi się w konkretnym przypadku. Wola samego dziecka, o ile jest ono w wieku pozwalającym na wyrażanie swojej opinii i potrzeb, również stanowi kluczowy element wskazania konkretnego rozwiązania, ale także Sąd zwraca uwagę na to, jak dotychczas była sprawowana opieka, jaką więź emocjonalna łączy dziecko z rodzicami, oraz kwestie logistyczne i organizacyjne.

Alimenty podczas wychowywania w systemie opieki naprzemiennej często zależą od możliwości porozumiewawczych między rodzicami. Sąd może ustalić, że koszty utrzymania strony poniosą po połowie, o ile ich możliwości finansowe są w tym zakresie wystarczające, co dzieje się najczęściej w zakresie porozumienia rodzicielskiego. Jeśli owe porozumienie nie występuje, Sąd może zadecydować o przyznaniu alimentów płatnych przez jednego rodzica do rąk drugiego, nawet przy ustanowieniu opieki naprzemiennej. Przy ustalaniu ich wysokości dochodzi do badania zarobków obu stron, kosztów bieżącego utrzymania oraz edukacji

Wpis powstał w ramach współpracy z fundacją MECENAT. 

logo-mecenat-horizontal.pdf (71 KB)

 

 

 

Julia Szmit
Z ostatniej chwili
8 grudnia 2022

Zniesienie współwłasności – na czym polega?

Współwłasność jest to stan, w którym własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, zaś zniesienie współwłasności zakłada likwidację tego stanu. Zgodn...

Więcej