Warunkowe zwolnienie skazanych

17 grudnia 2021
Udostępnij:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest nadzieją dla wielu skazanych na szybszy powrót do rzeczywistości poza murami zakładu karnego. Nie oznacza to jednak, że wyrok zostaje darowany (nie mylić z pojęciem amnestii). Więzień pozostaje pod nadzorem, wyrok w mocy, a w razie nieodpowiedniego zachowania w społeczeństwie ( w szczególności: popełnienie przestępstwa umyślnego, uchylanie od obowiązków, dozoru, naruszanie porządku prawnego.), - ma on zagwarantowany powrót do zakładu karnego. W polskim systemie prawnym istnieje taka możliwość, lecz jest ona obwarowana wieloma przesłankami, które skazany musi wypełnić, aby móc się o takowe zwolnienie ubiegać. Zasady udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia części kary pozbawienia wolności, w tym także kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego określa Kodeks karny. Określała je także ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Szczegóły wykonania i odwołania zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym. Aby móc ubiegać się o zwolnienie, Sąd bierze pod rozważania przesłanki materialne, które określają, czy postawa osadzonego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary wskazują, iż osoba ta po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegała porządku prawnego, a w szczególności, zgodnie z art. 77 kodeksu karnego – nie popełni czynu ponownie.

Co do przesłanek formalnych, czyli takich, których wypełnienie warunkuje ważność i prawidłowość postępowania w świetle obowiązującego prawa, są one nieco bardziej skomplikowane. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie tuż po odbyciu połowy zarządzonej kary. Dla recydywisty i multirecydywisty będzie to kolejno okres po odbyciu 2/3 oraz ¾ zasądzonej kary. Skazani na 25 lat pozbawienia wolności mogą wystąpić z wnioskiem po 15 latach, a dożywotnio – po upływie 25 lat „odsiadki”. Należy pamiętać, że Sąd bierze pod uwagę osobiste, indywidualne przesłanki co do udzielenia takowego zwolnienia, co oznacza, że w niektórych przypadkach może on zaostrzyć powyższe wymagania czasowe. Ponadto, w niektórych przypadkach Sąd może zastosować zwolnienie na szczególnych zasadach, w sytuacji, gdy skazanych korzystał z przerwy w obywaniu kary przez rok, ma za sobą co najmniej 6 miesięcy pobytu w zakładzie w ramach orzeczonej sankcji, a suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Kto może wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego? Procedura wnioskowania może zostać wykonana przez samego skazanego, ale również obrońcę, dyrektora zakładu karnego lub kuratora sądowego. W dalszej kolejności wniosek ten jest rozpatrywany przez właściwy dla sprawy Sąd Penitencjarny. Statystycznie, na 816 przypadków skazanych to właśnie aż w ponad 50%1  przypadków wnioskodawcami byli sam skazany oraz dyrektor ZK. Może to świadczyć zarówno o chęci zmniejszenia zagęszczenia w podległych ZK, lub też wynikać z faktycznej obserwacji poprawy zachowania więźniów i ich rokowania na przyszłość.

Czy warto ubiegać o takie zwolnienie? Jak najbardziej. Resocjalizacja skazanych najbardziej prawidłowo przebiega w warunkach normalnych, przy wsparciu rodziny i bliskich. Gdy Sąd zdecyduje, że zachowanie skazanego nie zagraża społeczeństwu, rozpoczyna się proces resocjalizacyjny poza więziennymi murami, a to z kolei znacznie jest prawdziwą szansą na drugie, lepsze życie skazanego.

Wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją MECENAT

logo-mecenat-horizontal.pdf (71 KB) 

1) źródło:https://iws.gSzov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Jankowski-M.-Momot-St._WPZ.pdf

 

 

 

 

 

Julia Szmit/Fundacja Mecenat
Z ostatniej chwili
8 grudnia 2022

Zniesienie współwłasności – na czym polega?

Współwłasność jest to stan, w którym własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, zaś zniesienie współwłasności zakłada likwidację tego stanu. Zgodn...

Więcej