Warunkowe zwolnienie skazanych

17 grudnia 2021
Udostępnij:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest nadzieją dla wielu skazanych na szybszy powrót do rzeczywistości poza murami zakładu karnego. Nie oznacza to jednak, że wyrok zostaje darowany (nie mylić z pojęciem amnestii). Więzień pozostaje pod nadzorem, wyrok w mocy, a w razie nieodpowiedniego zachowania w społeczeństwie ( w szczególności: popełnienie przestępstwa umyślnego, uchylanie od obowiązków, dozoru, naruszanie porządku prawnego.), - ma on zagwarantowany powrót do zakładu karnego. W polskim systemie prawnym istnieje taka możliwość, lecz jest ona obwarowana wieloma przesłankami, które skazany musi wypełnić, aby móc się o takowe zwolnienie ubiegać. Zasady udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia części kary pozbawienia wolności, w tym także kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego określa Kodeks karny. Określała je także ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Szczegóły wykonania i odwołania zawarte są w Kodeksie karnym wykonawczym. Aby móc ubiegać się o zwolnienie, Sąd bierze pod rozważania przesłanki materialne, które określają, czy postawa osadzonego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary wskazują, iż osoba ta po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegała porządku prawnego, a w szczególności, zgodnie z art. 77 kodeksu karnego – nie popełni czynu ponownie.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Co do przesłanek formalnych, czyli takich, których wypełnienie warunkuje ważność i prawidłowość postępowania w świetle obowiązującego prawa, są one nieco bardziej skomplikowane. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie tuż po odbyciu połowy zarządzonej kary. Dla recydywisty i multirecydywisty będzie to kolejno okres po odbyciu 2/3 oraz ¾ zasądzonej kary. Skazani na 25 lat pozbawienia wolności mogą wystąpić z wnioskiem po 15 latach, a dożywotnio – po upływie 25 lat „odsiadki”. Należy pamiętać, że Sąd bierze pod uwagę osobiste, indywidualne przesłanki co do udzielenia takowego zwolnienia, co oznacza, że w niektórych przypadkach może on zaostrzyć powyższe wymagania czasowe. Ponadto, w niektórych przypadkach Sąd może zastosować zwolnienie na szczególnych zasadach, w sytuacji, gdy skazanych korzystał z przerwy w obywaniu kary przez rok, ma za sobą co najmniej 6 miesięcy pobytu w zakładzie w ramach orzeczonej sankcji, a suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Kto może wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego? Procedura wnioskowania może zostać wykonana przez samego skazanego, ale również obrońcę, dyrektora zakładu karnego lub kuratora sądowego. W dalszej kolejności wniosek ten jest rozpatrywany przez właściwy dla sprawy Sąd Penitencjarny. Statystycznie, na 816 przypadków skazanych to właśnie aż w ponad 50%1  przypadków wnioskodawcami byli sam skazany oraz dyrektor ZK. Może to świadczyć zarówno o chęci zmniejszenia zagęszczenia w podległych ZK, lub też wynikać z faktycznej obserwacji poprawy zachowania więźniów i ich rokowania na przyszłość.

Czy warto ubiegać o takie zwolnienie? Jak najbardziej. Resocjalizacja skazanych najbardziej prawidłowo przebiega w warunkach normalnych, przy wsparciu rodziny i bliskich. Gdy Sąd zdecyduje, że zachowanie skazanego nie zagraża społeczeństwu, rozpoczyna się proces resocjalizacyjny poza więziennymi murami, a to z kolei znacznie jest prawdziwą szansą na drugie, lepsze życie skazanego.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)


 

1) źródło:https://iws.gSzov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Jankowski-M.-Momot-St._WPZ.pdf

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, aresztowanie, kodeks karny, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, 

 

 

 

 

 

Julia Szmit/Fundacja Mecenat

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej