Opodatkowanie komandytariuszy w NOWYM ŁADZIE

13 grudnia 2021
Udostępnij:

Spółki komandytowe płacą CIT – dochody spółek komandytowych opodatkowane są według stawki 9% lub 19% w zależności od wielkości obrotu. 9% CIT płacą spółki, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln EUR brutto, a w bieżącym roku podatkowym – 2 mln EUR netto. Pozostałe spółki komandytowe opodatkowują dochody według stawki podstawowej, tj. 19%.

Spółki komandytowe prowadzące działalność innowacyjną mogą również korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% CIT w ramach IP Box.

Dochody samej spółki komandytowej opodatkowane są na takich zasadach jak dochody innych spółek będących podatnikiem CIT, natomiast opodatkowanie dywidend dla wspólników częściowo różni się od zasad dotyczących m.in. wspólników spółek z o.o.

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. zasadą jest, że wypłata zysków opodatkowana jest stawką 19%, natomiast jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki  (jak posiadanie co najmniej 10% udziału w zyskach spółki komandytowej przez okres 2 lat) - wypłata zysków dla wspólników spółek komandytowych będących podatnikami CIT (np. innej spółki komandytowej czy spółki z o.o.) może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (tzw. zwolnienie dywidendowe) .

W praktyce wspólnik będący komplementariuszem, mimo objęcia spółek komandytowych CIT, nadal jest jednokrotnie opodatkowany. Przy wypłacie dywidendy komplementariuszowi  od kwoty podatku, który powinien być pobrany według stawki 19%, odliczana jest bowiem przypadająca na niego część podatku zapłacona przez spółkę (tzw. mechanizm odliczenia komplementariusza).

 Jeżeli spółka opodatkowuje dochody według stawki 19%, to przy wypłacie dywidendy do komplementariusza nie jest już pobierany podatek, ponieważ przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę komandytową jest zawsze wyższa. W sytuacji natomiast, gdy spółka płaci 9% CIT, to wypłata części dywidendy może być opodatkowana, jednak realnie efektywne opodatkowanie komplementariusza nie będzie wyższe niż 19%.

Preferencje podatkowe przewidziane zostały również przy wypłacie zysku dla komandytariusza. 50% wypłaconych komandytariuszowi kwot jest zwolnione z opodatkowania (zwolnienie w maksymalnej wysokości 60 tys. zł). Kwota zwolnienia stosowana jest wprawdzie odrębnie dla każdego komandytariusza i dla przychodów z każdej spółki komandytowej, ale jest ona niska – dotyczy wypłat do 120 tys. zł (50%, czyli 60 tys. zł, nie jest wtedy opodatkowane).

Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak wszystkich – nie skorzysta z niego w szczególności komandytariusz, który jest członkiem zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej, posiada w takiej spółce z o.o. bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów lub jest podmiotem powiązanym (np. małżonkiem) z osobą będącą członkiem zarządu lub posiadającą co najmniej 5% udziałów w spółce z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
Julia Szmit

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej