Czy nowa składka zdrowotna wykończy pracodawców?

8 grudnia 2021
Udostępnij:

Pędząca z zawrotną prędkością inflacja, co jest spowodowane rosnącymi cenami usług i towarów, spędza sen z powiek wielu pracodawcom. Z obawy przed wprowadzanymi zmianami wiele przedsiębiorstw decyduje się na zmianę struktury zatrudnienia. Doradztwo wyspecjalizowane w tym zakresie zbiera prawdzie żniwa w tym pełnym zmian okresie. Ustawodawca, wprowadzając ustawę z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw są wciąż aktualne, lecz po nowym roku nastąpi zmiana sposobu wyliczenia nowej składki. Obecna, 9% składka, która obowiązywała każdego prowadzącego działalność pozarolniczą, zostanie zastąpiona przez zupełnie nowy zbiór przepisów. Przepisy te będą indywidualnie dobierane do rodzajów opodatkowania, czy to z uwzględnieniem podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu etc.

 Składka zdrowotna dla zatrudnionych

Stosunek umowy o pracę, lub umowa zlecenie, którą reguluje kodeks cywilny, spowodują, że zatrudnieni na obu umowach będą obciążeni 9% składką zdrowotną. Rząd zapewnia jednak, że zmiana ta nie będzie jednak, w założeniu, dotkliwa dla tzn. klasy średniej, czyli dla osób zarabiających w przedziale 5,7-11 tys. zł brutto.

Podatek liniowy a składka zdrowotna

Będąc na podatku liniowym, rozliczając się na zasadzie karty podatkowej, minimalna kwota składki wyniesie 270 zł. Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych przyjęta została standardowa, 9% składka.

 Opodatkowanie przedsiębiorcy na zasadach ogólnych

W tym przypadku zrównano przedsiębiorców z zatrudnionymi na umowie o pracę bądź stosunku zlecenia. Obie te grupy obowiązuje 9% składka zdrowotna. Jeśli rozliczenie następuje na zasadach ogólnych, wtedy można skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł oraz podniesionego pierwszego progu podatkowego, który od nowego roku wynosi 120 000 zł.

 Składka zdrowotna ryczałtowców

Tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W przypadku ryczałtu, decydującym będzie roczny przychód. W przypadku nieprzekroczenia 60 000 zł rocznie, wysokość składki zdrowotnej przy 60% przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 305 zł i 56 gr. Do 300 000 zł rocznie i przy 100% przeciętnego wynagrodzenia będzie to  509 zł i 27 gr, zaś powyżej tej rocznej kwoty, przy 180 % przeciętnego wynagrodzenia – 916 zł i 68 gr.

Zerowa składka zdrowotna – kto nie zapłaci jej i podatku dochodowego?

Ustawodawca uprzywilejował rodziców z co najmniej czwórką dzieci, seniorów nie pobierających emerytury oraz osoby powracające z zagranicy. Te grupy nie zapłacą ani składki zdrowotnej, ani podatku dochodowego do przychodu w kwocie 115 528 zł.

 Zmiany w terminarzu

Od nowego roku ustawodawca przewiduje dłuższy czas na rozliczenie ze składką. Od tej chwili składka zdrowotna będzie płatna do 20 dnia każdego miesiąca. Spowodowane jest to faktem, że należy ją od teraz liczyć dochodu.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)

 

Julia Szmit

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej