Polski Ład a zmiany w podatku VAT - Grupa VAT

23 listopada 2021
Udostępnij:

Szanowni Państwo, niniejszym wpisem rozpoczynamy szereg publikacji mających na celu przybliżenie regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nasza akcja edukacyjna prowadzona wespół z Fundacją Mecenat ma na celu dostosowanie działalności gospodarczej do nowego otoczenia prawnego, tak aby minimalizować negatywne konsekwencje podatkowe dla firm. 

W razie jakichkolwiek pytań i chęci pogłębienia wiedzy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią przez formularz kontaktowy lub telefonicznie. 

***

Wśród wielu zmian w przepisach podatkowych przewidzianych w ramach programu Polski Ład projekt zakłada również wprowadzenie szeregu zmian w podatku VAT, takich jak:

  • możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. "Grupy VAT",
  • zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
  • zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
  • szybki zwrot VAT dla określonych podatników.

 

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy instytucję "Grupy VAT"

 W ramach Polskiego Ładu projekt przewiduje wprowadzenie możliwości tworzenia Grup VAT. System wspólnego rozliczania podatku VAT przez grupę podmiotów powiązanych jest rozwiązaniem stosowanym już w 18 krajach UE. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

Celem proponowanego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie przewidziane w projekcie ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw co do woli skorzystania z rozwiązania. Grupa VAT znacznie uprości rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększa efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z Grupy.

Fundamentalny charakter dla funkcjonowania Grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej Grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz Grupy VAT. Wiąże się to z obopólnymi korzyściami zarówno dla podmiotów wchodzących w skład Grupy VAT jak i dla administracji podatkowej. Takie korzyści to m.in.:

– mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję,

– brak analizy odliczenia VAT wewnątrz Grupy,

– brak faktur wewnętrznych w ramach Grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej).

Jest to przede wszystkim korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania Grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów. Ponadto, dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostanie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Ważne!

- Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie,

- podczas całego okresu istnienia Grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań,

- podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT,

- Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT, co ma uniemożliwić tworzenie wielostopniowych struktur,

- w trakcie trwania Grupa VAT nie może być rozszerzona o inne podmioty, ani pomniejszona o którykolwiek z podmiotów wchodzących w jej skład.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej