Polski Ład a zmiany w podatku VAT - Grupa VAT

23 listopada 2021
Udostępnij:

Szanowni Państwo, niniejszym wpisem rozpoczynamy szereg publikacji mających na celu przybliżenie regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nasza akcja edukacyjna prowadzona wespół z Fundacją Mecenat ma na celu dostosowanie działalności gospodarczej do nowego otoczenia prawnego, tak aby minimalizować negatywne konsekwencje podatkowe dla firm. 

W razie jakichkolwiek pytań i chęci pogłębienia wiedzy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią przez formularz kontaktowy lub telefonicznie. 

***

Wśród wielu zmian w przepisach podatkowych przewidzianych w ramach programu Polski Ład projekt zakłada również wprowadzenie szeregu zmian w podatku VAT, takich jak:

  • możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. "Grupy VAT",
  • zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
  • zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
  • szybki zwrot VAT dla określonych podatników.

 

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy instytucję "Grupy VAT"

 W ramach Polskiego Ładu projekt przewiduje wprowadzenie możliwości tworzenia Grup VAT. System wspólnego rozliczania podatku VAT przez grupę podmiotów powiązanych jest rozwiązaniem stosowanym już w 18 krajach UE. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

Celem proponowanego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Rozwiązanie przewidziane w projekcie ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw co do woli skorzystania z rozwiązania. Grupa VAT znacznie uprości rozliczenia pomiędzy jej członkami oraz zwiększa efektywność finansową współpracy z innymi podmiotami z Grupy.

Fundamentalny charakter dla funkcjonowania Grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej Grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz Grupy VAT. Wiąże się to z obopólnymi korzyściami zarówno dla podmiotów wchodzących w skład Grupy VAT jak i dla administracji podatkowej. Takie korzyści to m.in.:

– mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję,

– brak analizy odliczenia VAT wewnątrz Grupy,

– brak faktur wewnętrznych w ramach Grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej).

Jest to przede wszystkim korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT naliczony w części. Zaletą zawiązania Grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową należących do niej podmiotów. Ponadto, dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostanie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Ważne!

- Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie,

- podczas całego okresu istnienia Grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań,

- podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT,

- Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT, co ma uniemożliwić tworzenie wielostopniowych struktur,

- w trakcie trwania Grupa VAT nie może być rozszerzona o inne podmioty, ani pomniejszona o którykolwiek z podmiotów wchodzących w jej skład.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej