Zakupu sprzętu przeznaczonego do kopania wirtualnej waluty oraz zakupu energii elektrycznej zużywanej w tym celu nie można uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie wirtualnej waluty

8 czerwca 2021
Udostępnij:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 14 kwietnia 2021 roku wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że zakup sprzętu do kopania wirtualnej waluty oraz zakup energii elektrycznej zużywanej w tym celu nie są wydatkami bezpośrednio poniesionymi na nabycie wirtualnej waluty. Zdaniem Dyrektora KIS są to wydatki pośrednie, ponieważ koszty te służą realizacji określonego przedsięwzięcia, którym jest wykopanie waluty wirtualnej, ale nie można przewidzieć ile walut zostanie sprzedanych oraz w jakim okresie czasu to nastąpi.

W interpretacji podkreślono, że do kosztu bezpośrednio związanego z przychodem zaliczamy wydatek, którego poniesienie można wprost przełożyć na uzyskanie konkretnego przychodu. Taki koszt daje możliwość ustalenia okresu i wysokości powstania związanego z nim przychodu. Bezpośredni koszt można za pomocą pomiaru lub dokumentu  w łatwy sposób wliczyć na określony produkt.

Natomiast pośrednim kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, który musi być poniesiony ponieważ służy osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła jego uzyskiwania. Bez poniesienia kosztu pośredniego osiągnięcie przychodu nie byłoby możliwe. W odróżnieniu od bezpośredniego kosztu brak jest możliwości przypisania kosztu pośredniego do skonkretyzowanego przychodu. Koszt pośredni nie daje możliwości ustalenia okresu i wysokości powstałego przychodu z nim związanego.

Interpretacja ta skutkuje brakiem możliwości zaliczenia zakupu sprzętu oraz zakupu energii, których celem jest kopanie wirtualnej waluty do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ aby wydatek został zaliczony do kosztu uzyskania przychodu powinien być – bezpośredni, udokumentowany oraz poniesiony na nabycie waluty wirtualnej. Zgodnie z przytoczoną interpretacją powyższe wydatki nie spełniają kryterium bezpośredniości.

Taka interpretacja z pewności nie jest korzystana na kopacza kryptowalut, który potrzebuje komputera o dużej mocy obliczeniowej, co wiąże się z nie małym kosztem poniesionym na zakup i użytkowanie takiego sprzętu.

Informacje zawarte w niniejszym artykule nie są poradą prawną ani podatkową. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się do informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.

 

 

Marta Pytel

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej