Zakupu sprzętu przeznaczonego do kopania wirtualnej waluty oraz zakupu energii elektrycznej zużywanej w tym celu nie można uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie wirtualnej waluty

8 czerwca 2021
Udostępnij:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 14 kwietnia 2021 roku wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że zakup sprzętu do kopania wirtualnej waluty oraz zakup energii elektrycznej zużywanej w tym celu nie są wydatkami bezpośrednio poniesionymi na nabycie wirtualnej waluty. Zdaniem Dyrektora KIS są to wydatki pośrednie, ponieważ koszty te służą realizacji określonego przedsięwzięcia, którym jest wykopanie waluty wirtualnej, ale nie można przewidzieć ile walut zostanie sprzedanych oraz w jakim okresie czasu to nastąpi.

W interpretacji podkreślono, że do kosztu bezpośrednio związanego z przychodem zaliczamy wydatek, którego poniesienie można wprost przełożyć na uzyskanie konkretnego przychodu. Taki koszt daje możliwość ustalenia okresu i wysokości powstania związanego z nim przychodu. Bezpośredni koszt można za pomocą pomiaru lub dokumentu  w łatwy sposób wliczyć na określony produkt.

Natomiast pośrednim kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, który musi być poniesiony ponieważ służy osiągnięciu przychodu lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła jego uzyskiwania. Bez poniesienia kosztu pośredniego osiągnięcie przychodu nie byłoby możliwe. W odróżnieniu od bezpośredniego kosztu brak jest możliwości przypisania kosztu pośredniego do skonkretyzowanego przychodu. Koszt pośredni nie daje możliwości ustalenia okresu i wysokości powstałego przychodu z nim związanego.

Interpretacja ta skutkuje brakiem możliwości zaliczenia zakupu sprzętu oraz zakupu energii, których celem jest kopanie wirtualnej waluty do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ aby wydatek został zaliczony do kosztu uzyskania przychodu powinien być – bezpośredni, udokumentowany oraz poniesiony na nabycie waluty wirtualnej. Zgodnie z przytoczoną interpretacją powyższe wydatki nie spełniają kryterium bezpośredniości.

Taka interpretacja z pewności nie jest korzystana na kopacza kryptowalut, który potrzebuje komputera o dużej mocy obliczeniowej, co wiąże się z nie małym kosztem poniesionym na zakup i użytkowanie takiego sprzętu.

Informacje zawarte w niniejszym artykule nie są poradą prawną ani podatkową. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się do informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.

 

 

Marta Pytel

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej