Podatek od sprzedaży nieruchomości. Kiedy nie zapłacisz podatku?

22 września 2020
Udostępnij:

Każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, podlega obowiązkowi zapłaty podatku od swoich dochodów. Można zaliczyć do nich nie tylko wynagrodzenie za pracę, przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, ale także ze sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od chwili jej nabycia, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości, konieczne jest dokonanie tej czynności po upływie min. pięciu lat, liczonych od kolejnego roku po jego nabyciu lub zbycie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodów. Jednak w sytuacji, gdy cena zbywanej nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tej rzeczy, przychód określi organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Koszty uzyskania przychodu można powiększyć o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Należy je udokumentować np. za pomocą faktur VAT, czy dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zwolnienie z podatku dochodowego można również uzyskać, w sytuacji gdy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Sylwia Pronobis

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej