Podatek od sprzedaży nieruchomości. Kiedy nie zapłacisz podatku?

22 września 2020
Udostępnij:

Każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, podlega obowiązkowi zapłaty podatku od swoich dochodów. Można zaliczyć do nich nie tylko wynagrodzenie za pracę, przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, ale także ze sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od chwili jej nabycia, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości, konieczne jest dokonanie tej czynności po upływie min. pięciu lat, liczonych od kolejnego roku po jego nabyciu lub zbycie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodów. Jednak w sytuacji, gdy cena zbywanej nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tej rzeczy, przychód określi organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Koszty uzyskania przychodu można powiększyć o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Należy je udokumentować np. za pomocą faktur VAT, czy dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zwolnienie z podatku dochodowego można również uzyskać, w sytuacji gdy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Sylwia Pronobis

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej