Podatek od sprzedaży nieruchomości. Kiedy nie zapłacisz podatku?

22 września 2020
Udostępnij:

Każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, podlega obowiązkowi zapłaty podatku od swoich dochodów. Można zaliczyć do nich nie tylko wynagrodzenie za pracę, przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, ale także ze sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od chwili jej nabycia, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości, konieczne jest dokonanie tej czynności po upływie min. pięciu lat, liczonych od kolejnego roku po jego nabyciu lub zbycie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodów. Jednak w sytuacji, gdy cena zbywanej nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tej rzeczy, przychód określi organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Koszty uzyskania przychodu można powiększyć o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Należy je udokumentować np. za pomocą faktur VAT, czy dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zwolnienie z podatku dochodowego można również uzyskać, w sytuacji gdy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Sylwia Pronobis

Sprawdź również

5 lutego 2023

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w kodeksie pracy od 2023 roku

Bieżący rok przyniesienie nam szereg zmian w obszarze przepisów prawa pracy. Zmiany te są ściśle związane ze wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej tzw. work-life balance, ...

Więcej
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedażnieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Więcej
30 stycznia 2023

Opodatkowanie gier hazardowych - co powinniśmy o tym wiedzieć?

Gry hazardowe należy skategoryzować jako gry losowe, których wynik zależy od przypadku i szczęścia gracza. Opodatkowanie od gier hazardowych zostało uregulowane w Ustawie z ...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedażnieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Więcej