Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

11 lipca 2024
Udostępnij:

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania nieprawidłowości w organizacjach. Oto najważniejsze informacje o tej regulacji:

Cel i zakres ustawy:

Głównym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Unii Europejskiej 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ustawa ma zapewnić skuteczną ochronę sygnalistów oraz stworzyć bezpieczne warunki do zgłaszania nieprawidłowości w organizacjach.

Kogo dotyczy?

Ustawa obejmuje swoim zakresem podmioty prawne zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a także instytucje publiczne. Definicja sygnalisty jest szeroka i obejmuje nie tylko pracowników, ale również m.in. stażystów, wolontariuszy, wykonawców i podwykonawców.

Główne obowiązki pracodawców:

  1. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych.
  2. Ustanowienie kanałów zgłoszeń zapewniających poufność.
  3. Wyznaczenie osoby lub jednostki odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.
  4. Zapewnienie ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych:

Procedura powinna określać m.in. sposoby dokonywania zgłoszeń, zasady potwierdzania ich przyjęcia, terminy przekazywania informacji zwrotnej sygnaliście oraz sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń.

Ochrona sygnalistów

Ustawa wprowadza szereg mechanizmów ochronnych dla sygnalistów, w tym zakaz podejmowania działań odwetowych, ochronę tożsamości zgłaszającego oraz prawo do odszkodowania w przypadku działań odwetowych.

Terminy wdrożenia:

Organizacje mają czas na dostosowanie się do wymogów ustawy do 24 września 2024 roku.

Podsumowując, ustawa o sygnalistach wprowadza kompleksowe rozwiązania mające na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa oraz stworzenie bezpiecznych mechanizmów ujawniania nieprawidłowości w organizacjach. Jej wdrożenie może przyczynić się do zwiększenia transparentności i etyki w działalności firm i instytucji publicznych.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat.

logo.jpg (32 KB) 

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej