Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

9 lipca 2024
Udostępnij:

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje prawne dla relacji między sprzedawcą a potencjalnym nabywcą.

Interpretacja prawna

  1. Oferta w rozumieniu prawa: Oznaczenie ceny na towarze wystawionym w miejscu sprzedaży stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
  2. Wiążący charakter: Cena umieszczona na metce nie jest jedynie informacją, lecz prawnie wiążącą propozycją zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Konsekwencje dla sprzedawcy: Sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży towaru za cenę wskazaną na metce, o ile potencjalny nabywca wyrazi wolę zakupu.

Praktyczne znaczenie

  1. Ochrona konsumenta: Przepis ten chroni interesy konsumentów, zapewniając im pewność co do warunków transakcji.
  2. Obowiązki sprzedawcy: Sprzedawca powinien zachować szczególną staranność przy oznaczaniu cen, gdyż błędne oznaczenie może skutkować koniecznością sprzedaży towaru po cenie niższej niż zamierzona.
  3. Ograniczenia: Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe zastrzeżenia lub warunki sprzedaży, jednakże muszą one być wyraźnie zakomunikowane klientowi przed zawarciem transakcji.

Podsumowując, cena umieszczona na metce towaru w miejscu sprzedaży stanowi prawnie wiążącą ofertę, co nakłada na sprzedawcę określone obowiązki i odpowiedzialność w relacji z potencjalnym nabywcą.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej