Niebieska Karta - narzędzie ochrony przed przemocą domową.

4 lipca 2024
Udostępnij:

Przemoc w rodzinie to problem, który dotyka wielu osób, często pozostając w ukryciu. Na szczęście istnieją narzędzia, które mają na celu pomóc ofiarom - jednym z nich jest procedura Niebieskiej Karty.

 Czym właściwie jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta to specjalny dokument uruchamiający procedurę mającą na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Może być założona przez policjanta, pracownika socjalnego, lekarza czy pedagoga, gdy istnieje podejrzenie występowania przemocy domowej.

 Procedura "Niebieskie Karty" składa się z kilku głównych etapów:

1. Wszczęcie procedury:

Następuje poprzez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" przez uprawnionego przedstawiciela w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej.

2. Przekazanie informacji:

Wypełniony formularz "Niebieska Karta - A" jest przekazywany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w ciągu 7 dni od jego wypełnienia.

3.Powołanie grupy roboczej:

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego powołuje grupę diagnostyczno-pomocową, która opracowuje plan pomocy i monitoruje sytuację rodziny.

4. Spotkanie z osobą doznającą przemocy:

Grupa robocza zaprasza osobę dotkniętą przemocą na spotkanie, podczas którego wypełniany jest formularz "Niebieska Karta - C" i omawiane są dalsze działania pomocowe.

5. Działania wobec osoby stosującej przemoc:

Grupa robocza wzywa osobę podejrzaną o stosowanie przemocy na spotkanie, podczas którego wypełniany jest formularz "Niebieska Karta - D".

6. Realizacja planu pomocy:

Grupa robocza realizuje indywidualny plan pomocy, współpracując z różnymi instytucjami i monitorując sytuację rodziny.

7. Zakończenie procedury:

Procedura może zostać zakończona, gdy zostanie zrealizowany plan pomocy i ustanie przemoc, lub gdy zespół interdyscyplinarny stwierdzi brak zasadności podejmowania dalszych działań.

Co ciekawe, samo założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem przestępstwa. Jednak może ona stanowić istotny dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym, na przykład w sprawie rozwodowej.

Niebieska Karta zapewnia ofierze przemocy różne formy wsparcia, takie jak pomoc psychologiczną, prawną, zawodową, a także monitoring sytuacji rodzinnej. To kompleksowe podejście ma na celu nie tylko doraźną pomoc, ale także długofalowe wsparcie w wyjściu z trudnej sytuacji.

Warto pamiętać, że procedura Niebieskiej Karty to nie tylko formalność - to realna szansa na zmianę i bezpieczeństwo dla osób doświadczających przemocy domowej. Jeśli znasz kogoś, kto może potrzebować pomocy, nie wahaj się skorzystać z tego narzędzia lub skontaktować się z odpowiednimi służbami.

Zadzwoń na ,, Niebieską Linię’’ pod numer tel. 22- 688-70-00, jeśli potrzebujesz pomocy.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

 

 

 

 

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej