Testament z drukarki ? Nie tak prędko !

3 lipca 2024
Udostępnij:

W dobie cyfryzacji coraz więcej osób zastanawia się nad możliwością sporządzenia testamentu przy użyciu komputera. Choć może się to wydawać wygodnym rozwiązaniem, warto poznać prawne aspekty takiego działania.

Forma testamentu w polskim prawie.

Zgodnie z polskim prawem, testament może być sporządzony w kilku formach:

  1. testament holograficzny (własnoręczny),
  2. testament notarialny,
  3. testament allograficzny (urzędowy).

Niestety, testament sporządzony na komputerze i wydrukowany nie mieści się w żadnej z tych kategorii.

Dlaczego testament komputerowy nie jest ważny?

  1. Brak własnoręcznego pisma - kluczowym elementem testamentu holograficznego jest to, że musi być on w całości napisany odręcznie przez spadkodawcę.
  2. Trudności w weryfikacji autentyczności - wydrukowany dokument łatwo podrobić lub zmodyfikować.
  3. Brak daty i podpisu - testament holograficzny wymaga własnoręcznego podpisu i daty, czego nie zapewnia wydruk komputerowy.

Alternatywy dla testamentu komputerowego

Jeśli zależy nam na wykorzystaniu technologii, możemy:

  1. sporządzić testament notarialny, dyktując jego treść notariuszowi,
  2. napisać testament odręcznie, korzystając z wcześniej przygotowanego na komputerze szkicu.

Reasumując, sporządzenie testamentu na komputerze może wydawać się wygodne, ale w świetle polskiego prawa taki dokument nie będzie ważny. Aby zapewnić skuteczność swojej ostatniej woli, należy skorzystać z jednej z prawnie uznanych form testamentu. W razie wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej