Czy budowa hali stalowej potrzebuje pozwolenia na budowę ?

28 czerwca 2024
Udostępnij:

Budowa hali stalowej w Polsce może wymagać pozwolenia na budowę, jednakże istnieją wyjątki zależne od specyficznych warunków.

Tymczasowe hale stalowe: Jeśli hala stalowa jest przeznaczona do użytkowania przez okres nieprzekraczający 180 dni (jeden sezon), można ją zbudować na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takie hale są traktowane jako obiekty tymczasowe, które można przenieść lub rozebrać, i nie są trwale związane z gruntem.

Stałe hale stalowe: W przypadku budowy hali stalowej, która będzie użytkowana przez dłuższy czas i jest trwale związana z gruntem, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, a także spełnienia określonych wymogów formalnych i technicznych.

Procedura uzyskania pozwolenia: Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy przygotować i złożyć wniosek zawierający m.in. dane inwestora, rodzaj inwestycji, jej adres, parametry techniczne oraz niezbędne załączniki. Wniosek jest rozpatrywany na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a decyzja powinna zostać wydana w ciągu 65 dni. Zgodnie z tą ustawą, pozwolenie na budowę jest wymagane dla wszelkich obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, co obejmuje również hale stalowe, które są przeznaczone do długotrwałego użytkowania i mają fundamenty oraz dach.

Podsumowując, budowa hali stalowej w Polsce zazwyczaj wymaga pozwolenia na budowę, chyba że jest to obiekt tymczasowy użytkowany przez okres do 180 dni, w którym to przypadku wystarczy zgłoszenie.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej