Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

29 maja 2024
Udostępnij:

Wprowadzenie

 W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Kluczowym aktem prawnym regulującym te kwestie jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML). W niniejszym artykule omówimy najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z tej ustawy.

 Kim jest obowiązany?

 Zgodnie z przepisami Ustawy AML, do przestrzegania jej postanowień zobowiązane są różne podmioty gospodarcze, w tym m.in. instytucje finansowe, kancelarie notarialne, biura rachunkowe, kantory wymiany walut, kasyna, oraz inne podmioty, które mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W praktyce oznacza to, że obowiązki wynikające z ustawy mogą dotyczyć szerokiej grupy przedsiębiorców.

 Podstawowe Obowiązki Przedsiębiorców 

Ocena ryzyka:

 Pierwszym krokiem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest przeprowadzenie oceny ryzyka. Przedsiębiorcy muszą ocenić ryzyko związane z działalnością ich firm, uwzględniając charakter świadczonych usług, profil klientów oraz geograficzny obszar działalności. Na podstawie tej oceny, przedsiębiorca powinien wdrożyć odpowiednie środki i procedury mające na celu minimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk.

Identyfikacja i weryfikacja klientów:

Kolejnym obowiązkiem jest identyfikacja i weryfikacja tożsamości klientów. Przedsiębiorcy muszą gromadzić i przechowywać informacje dotyczące swoich klientów, w tym dane osobowe oraz dokumenty potwierdzające tożsamość. W przypadku transakcji o wartości przekraczającej określony limit, konieczne jest również uzyskanie dodatkowych informacji na temat źródła pochodzenia środków.

 Monitorowanie transakcji:

 Przedsiębiorcy są zobowiązani do monitorowania transakcji swoich klientów w celu wykrywania działań podejrzanych. Oznacza to regularne analizowanie operacji finansowych oraz raportowanie wszelkich nietypowych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Należy również zachować szczególną ostrożność w przypadku transakcji z krajami lub osobami objętymi sankcjami międzynarodowymi.

 Wdrożenie wewnętrznych procedur:

 Każdy przedsiębiorca powinien wdrożyć wewnętrzne procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedury te powinny obejmować zasady identyfikacji klientów, monitorowania transakcji, zgłaszania podejrzanych operacji oraz przechowywania dokumentacji. Ponadto, przedsiębiorca powinien regularnie szkolić swoich pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i procedur AML.

 Przechowywanie dokumentacji:

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji związanej z identyfikacją klientów oraz przeprowadzonymi transakcjami przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia stosunków z klientem. Dokumentacja ta powinna być dostępna na żądanie organów nadzorczych.

 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za AML:

 W ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, konieczne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów AML. Osoba ta powinna posiadać odpowiednią wiedzę oraz kompetencje do pełnienia tej roli i będzie odpowiadać za wdrażanie procedur oraz raportowanie do GIIF.

 Konsekwencje Niezastosowania się do Przepisów

 Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z Ustawy AML może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Przedsiębiorcy mogą być narażeni na kary pieniężne, sankcje administracyjne, a w skrajnych przypadkach nawet na odpowiedzialność karną. Dodatkowo, brak przestrzegania przepisów może negatywnie wpłynąć na reputację firmy oraz zaufanie klientów.

 Podsumowanie

 Przestrzeganie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest kluczowe dla przedsiębiorców działających w Polsce. Wdrożenie odpowiednich procedur, regularne monitorowanie transakcji oraz szkolenie pracowników to podstawowe elementy skutecznej polityki AML. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą nie tylko spełniać wymogi prawne, ale również chronić swoje firmy przed ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia procedur AML, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi specjaliści posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby pomóc w spełnieniu wszystkich wymogów prawnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa działalności Twojej firmy.

 Niniejszy wpis powstal przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat.

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

29 maja 2024

Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

Wprowadzenie  W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z ...

Więcej
29 maja 2024

Dlaczego Twoja firma musi mieć Compliance?

   W dzisiejszym dynamicznym środowisku regulacyjnym, branża gospodarowania odpadami staje przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów...

Więcej
24 maja 2024

Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa

W świecie biznesu, gdzie rywalizacja jest często zacięta, a innowacje stanowią kluczowy element sukcesu, zachowanie poufności i ochrona własnych pomysłów stają się nieodłącz...

Więcej
Z ostatniej chwili
29 maja 2024

Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

Wprowadzenie  W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z ...

Więcej