Transfery międzynarodowe z udziałem najmłodszych graczy a FIFA

30 stycznia 2024
Udostępnij:

Czy jesteś aspirującym piłkarzem lub może interesujesz się aspektami związanymi z procedurami transferowymi najmłodszych  graczy zgodnie z regulacjami ustalonymi przez FIFA? Jeśli tak, niniejszy artykuł został stworzony z myślą o rozwianiu wszelkich ewentualnych wątpliwości, oferując jednocześnie pogłębioną analizę i wyjaśnienie dotyczące wspomnianych kwestii.

Wszelkie aspekty związane z procedurą transferową nieletniego piłkarza podlegają rygorystycznym regulacjom zapisanym w artykule 19 Regulacji dotyczących Statusu i Transferu Zawodników, opracowanych przez FIFA, czyli Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Przepis stanowi wyraźnie, że międzynarodowe transfery zawodników są dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy dany piłkarz osiągnął pełnoletność, czyli ukończył 18 lat. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje pięć wyjątków od tej reguły, co różni się od informacji zawartej w komentarzu dotyczącym Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników, dostępnego na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie wspomniano jedynie o trzech wyjątkach:

 1. Rodzice zawodnika przenoszą się do kraju, w którym znajduje się nowy klub, z powodów niezwiązanych z piłką nożną, co należy wykazać przed organami FIFA;
 2. Zawodnik jest w wieku od 16 do 18 lat i:
  1. Transfer ma miejsce na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; lub
  2. Transfer ma miejsce między dwoma związkami w tym samym kraju. Nowy klub musi ponadto spełnić następujące minimalne obowiązki:
   • Zapewnić zawodnikowi odpowiednie wykształcenie piłkarskie i/lub szkolenie zgodnie z najwyższymi krajowymi standardami;
   • Zagwarantować zawodnikowi edukację i/lub szkolnictwo i/lub szkolenie zawodowe, dodatkowe w stosunku do jego edukacji piłkarskiej i/lub szkolenia, umożliwiające mu podjęcie kariery innej niż piłkarska, w przypadku zakończenia profesjonalnej kariery piłkarskiej;
   • Podjąć wszelkie niezbędne działania, aby zagwarantować najlepszą możliwą opiekę nad zawodnikiem (tj. optymalne warunki życia w rodzinie zastępczej lub zakwaterowanie ze strony klubu, mianowanie mentora w klubie, itp.);
   • Po zarejestrowaniu takiego zawodnika, dostarczyć odpowiedniemu związkowi dowód spełnienia wyżej wymienionych obowiązków.
  3. Zawodnik mieszka nie dalej niż 50 kilometrów od granicy narodowej, a klub, w którym zawodnik chce być zarejestrowany w sąsiednim związku, również znajduje się w odległości nie większej niż 50 kilometrów od przedmiotowej granicy. Maksymalna odległość między miejscem zamieszkania zawodnika a siedzibą klubu nie może analogicznie przekroczyć 100 kilometrów. W takich przypadkach zawodnik musi nadal mieszkać w domu, a oba związki zainteresowane muszą wyrazić swoją wyraźną aprobatę.
  4. Zawodnik jest co najmniej tymczasowo uprawniony do przebywania w kraju przybycia i/lub jest uznawany przez właściwe władze państwowe jako osoba bezbronna, wymagająca ochrony państwa przybycia po ucieczce z kraju pochodzenia (lub poprzedniego kraju zamieszkania) z przyczyn humanitarnych, bez rodziców, z powodu któregoś z następujących powodów:
   • Zagrożenie życia lub wolności z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych; lub
   • Jakiekolwiek inne okoliczności, w których ich przeżycie jest poważnie zagrożone.

Jeśli nieletni został formalnie uznany za uchodźcę lub osobę chronioną, może być zarejestrowany w klubie zawodowym lub wyłącznie w klubie amatorskim. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących ewentualnego następnego krajowego transferu nieletniego przed ukończeniem 18. roku życia.

Ponadto, jeśli nieletni został formalnie uznany za osobę ubiegającą się o azyl lub został uznany przez właściwe władze państwowe za bezbronny zgodnie z art. 19 ust. d) Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników – może być zarejestrowany tylko i wyłącznie w amatorskim klubie. Może być także przedmiotem ewentualnego późniejszego transferu krajowego, ale nie wolno mu natomiast zarejestrować się w klubie zawodowym do ukończenia 18 roku życia.

   5. Zawodnik posiada status ucznia/studenta i tymczasowo przenosi się do innego kraju bez udziału rodziców z powodów                    naukowych w ramach programu wymiany międzyszkolnej lub międzyuczelnianej. Okres rejestracji takowego zawodnika w              nowym klubie do momentu ukończenia 18 lat lub do zakończenia programu akademickiego lub szkolnego nie może                        przekroczyć jednego roku. Nowy klub zawodnika może być tylko czysto amatorskim klubem, bez zawodowej drużyny lub                bez prawnego, finansowego lub faktycznego związku z klubem zawodowym.

Artykuł 19 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników nakłada precyzyjne postanowienia, które mają rozległe zastosowanie nawet w przypadku piłkarzy, którzy nie byli wcześniej związani z żadnym klubem. Wymienione zasady stosuje się również do tych graczy, którzy nie są obywatelami kraju, w którym związek piłkarski, do którego zamierzają się zarejestrować, ma swoją siedzibę. Dodatkowo, kwestia nieprzerwanego pobytu przez co najmniej pięć lat w danym kraju staje się kluczowym kryterium, co wprowadza dodatkowy stopień skomplikowania i restrykcyjności w kontekście transferów nieletnich zawodników.

Warto zwrócić uwagę, iż regulacje FIFA w tym zakresie są niezwykle precyzyjne i wymagają pełnego zrozumienia oraz rygorystycznego przestrzegania. Chociaż istnieje możliwość przeniesienia zawodnika do innego związku piłkarskiego w pięciu określonych sytuacjach, należy podkreślić, że ten proces nie jest pozbawiony wyzwań. Kompleksowa dokumentacja, która musi być dostarczona w celu uzyskania zgody na transfer, stanowi istotny element tej procedury i wymaga szczególnej uwagi ze strony wszystkich zainteresowanych stron.

W świetle powyższego, procedury związane z transferami nieletnich zawodników stanowią nie tylko wyzwanie organizacyjne, ale również wymagają pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami ustalonymi przez FIFA.

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej