Czy należą Ci się odsetki za zwłokę w wypłacie świadczeń od ZUS ?

16 stycznia 2024
Udostępnij:

         Prawo do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stanowi istotny element systemu zabezpieczenia społecznego. Niejednokrotnie zdarza się, że wypłata świadczeń przez ZUS ulega opóźnieniu, co może wpływać na sytuację finansową beneficjenta. W takich przypadkach pojawia się istotne pytanie - czy należą się odsetki za zwłokę w wypłacie świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Jeżeli masz sprawę dotyczącą prawa ubezpieczeń społecznych skontaktuj się z nami. Kancelaria Lewcio & Marciniak oferuje pomoc prawną na każdym etapie sprawy, w tym również przed organami i sądami.

STAN PRAWNY W CZASIE PANDENDEMII

     Ustawa covidowa (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) zawiesiła obowiązek wypłaty odsetek ustawowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za opóźnienie w terminie wypłaty świadczeń. Zgodnie z ówczesnymi przepisami, zwolnienie to obowiązywało w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz przez 30 dni po ich odwołaniu.

Przepis art. 31 zd Ustawy Covidowej wywoływał kontrowersje wśród ubezpieczonych. Ustawa covidowa pozwalała bowiem na nie ponoszenie przez organ rentowy odpowiedzialności za zwłokę nawet w sytuacji wydania wyroku sądu uznającego zawinione działanie ZUS. Przez wielu przedstawicieli doktryny prawa, przepis ten winien zostać uznany za niekonstytucyjny, co mogłoby pozwolić na dochodzenie swoich roszczeń przez ubezpieczonych także za opóźnienie w wypłacie świadczeń podczas pandemii.

AKTUALNY STAN PRAWNY

     Po zakończeniu stanu epidemii, w obecnym stanie prawnym, zgodnie z Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jeżeli organ opóźnia się w terminach przewidzianych w przepisach do ustalenia prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Należy jednak wskazać, że nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak specjalizuje się w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Prowadzimy kompleksową usługę i oferujemy zastępstwo na każdym etapie sprawy. Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów.

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej