Dla kogo upadłość konsumencka?

18 czerwca 2020
Udostępnij:

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. „upadłości konsumenckiej” jest uregulowana przepisami tytułu V części trzeciej Prawa Upadłościowego.

Przepisy te znajdują zastosowanie wobec postępowania upadłościowego:

  1. osób fizycznych, które nigdy nie były przedsiębiorcami ani wspólnikami w spółkach osobowych prawa handlowego;
  2. osób fizycznych, które najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały wykreślone z właściwego rejestru (ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS-u w odniesieniu do wspólników);
  3. osób fizycznych, które nie były wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców, ale faktycznie wykonywały działalność gospodarczą – w okresie roku od zaprzestania jej prowadzenia;
  4. osób fizycznych, prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą jednocześnie innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Co należy rozumieć przez działalność gospodarczą?

Przepisy Prawa upadłościowego nie definiują ani pojęcia działalności gospodarczej ani działalności zawodowej. Art. 3 Prawa przedsiębiorców określa, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Orzecznictwo sądów precyzuje, iż działalność gospodarczą wyróżniają pewne właściwości, tj. zawodowy charakter, powtarzalność podejmowanych działań oraz uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Przepis art. 431 k.c. stanowi natomiast, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W praktyce często zdarza się, że osoba fizyczna chce złożyć wniosek o „upadłość konsumencką” w sytuacji, gdy jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej a działalność gospodarcza jest zawieszona. W takiej sytuacji, osoba fizyczna dalej ma status przedsiębiorcy, nawet jeżeli faktycznie działalności gospodarczej nie wykonuje. Wówczas, aby móc złożyć wniosek o upadłość jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konieczne jest wykreślenie wpisu.

Zaznaczyć należy, iż po 23 marca 2020 roku, postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być prowadzone w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania (art. 4911 ust. 2 PrUp).

Jeżeli borykasz się z problemem niewypłacalności, nie wiesz, czy „upadłość konsumencka” jest dla Ciebie, skontaktuj się z nami, a wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Radca prawny Magdalena Zatoń

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej