Dla kogo upadłość konsumencka?

18 czerwca 2020
Udostępnij:

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. „upadłości konsumenckiej” jest uregulowana przepisami tytułu V części trzeciej Prawa Upadłościowego.

Przepisy te znajdują zastosowanie wobec postępowania upadłościowego:

  1. osób fizycznych, które nigdy nie były przedsiębiorcami ani wspólnikami w spółkach osobowych prawa handlowego;
  2. osób fizycznych, które najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostały wykreślone z właściwego rejestru (ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS-u w odniesieniu do wspólników);
  3. osób fizycznych, które nie były wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców, ale faktycznie wykonywały działalność gospodarczą – w okresie roku od zaprzestania jej prowadzenia;
  4. osób fizycznych, prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą jednocześnie innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Co należy rozumieć przez działalność gospodarczą?

Przepisy Prawa upadłościowego nie definiują ani pojęcia działalności gospodarczej ani działalności zawodowej. Art. 3 Prawa przedsiębiorców określa, że działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Orzecznictwo sądów precyzuje, iż działalność gospodarczą wyróżniają pewne właściwości, tj. zawodowy charakter, powtarzalność podejmowanych działań oraz uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Przepis art. 431 k.c. stanowi natomiast, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W praktyce często zdarza się, że osoba fizyczna chce złożyć wniosek o „upadłość konsumencką” w sytuacji, gdy jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej a działalność gospodarcza jest zawieszona. W takiej sytuacji, osoba fizyczna dalej ma status przedsiębiorcy, nawet jeżeli faktycznie działalności gospodarczej nie wykonuje. Wówczas, aby móc złożyć wniosek o upadłość jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, konieczne jest wykreślenie wpisu.

Zaznaczyć należy, iż po 23 marca 2020 roku, postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być prowadzone w oparciu o przepisy części pierwszej Prawa upadłościowego jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania (art. 4911 ust. 2 PrUp).

Jeżeli borykasz się z problemem niewypłacalności, nie wiesz, czy „upadłość konsumencka” jest dla Ciebie, skontaktuj się z nami, a wspólnie rozwiążemy Twój problem.

Radca prawny Magdalena Zatoń

Sprawdź również

5 lutego 2023

Praca zdalna i kontrola trzeźwości w kodeksie pracy od 2023 roku

Bieżący rok przyniesienie nam szereg zmian w obszarze przepisów prawa pracy. Zmiany te są ściśle związane ze wdrażaniem unijnej dyrektywy dotyczącej tzw. work-life balance, ...

Więcej
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedażnieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Więcej
30 stycznia 2023

Opodatkowanie gier hazardowych - co powinniśmy o tym wiedzieć?

Gry hazardowe należy skategoryzować jako gry losowe, których wynik zależy od przypadku i szczęścia gracza. Opodatkowanie od gier hazardowych zostało uregulowane w Ustawie z ...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 lutego 2023

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a podatek VAT

Sprzedażnieruchomości w ramach działalności gospodarczej bez podatku VAT, jeżeli tworzy ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Więcej