Sankcja kredytu darmowego: Instrument ochrony praw konsumentów w polskim prawie konsumenckim

5 lipca 2023
Udostępnij:

Wprowadzenie sankcji kredytu darmowego do polskiego prawa konsumenckiego stanowi wyraz troski o interesy konsumentów oraz promowanie prewencji w relacjach z wszelkimi „bankami”. Jest to środek mający na celu umożliwienie konsumentom skutecznego dochodzenia swoich praw w sytuacjach, gdy kredytodawcy nie spełniają określonych obowiązków.

Sankcja kredytu darmowego: Kluczowy instrument ochrony konsumentów w zapewnianiu transparentnych warunków kredytowych

Sankcja kredytu darmowego stanowi istotny element prawnego zabezpieczenia, mający na celu zapewnienie konsumentom pełnej i rzetelnej informacji na temat warunków kredytu. Przy zawieraniu umowy kredytowej, kredytodawcy są zobowiązani do spełnienia szeregu wymogów wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim. Ich głównym zadaniem jest udzielenie konsumentom wszystkich niezbędnych informacji, zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy te informacje są niekompletne lub wprowadzają w błąd, konsument ma możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Podstawy sankcji kredytu darmowego: Naruszenie obowiązków przez kredytodawcę w zakresie umowy i treści dokumentu kredytowego

W przypadku naruszenia określonych obowiązków przez kredytodawcę przewidziana jest sankcja kredytu darmowego, która wynika z przepisów zawartych w art. 45 ust. 1. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1028).

Sankcja ta dotyczy różnych aspektów umowy o kredyt konsumencki, obejmując:

  • Formę umowy o kredyt konsumencki (art. 29 ust. 1 ww. ustawy);
  • Elementy treści dokumentu umowy o kredyt konsumencki, takie jak: warunki płatności, oprocentowanie, koszty dodatkowe itp. (art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17 ww. ustawy);
  • Treść dokumentu umowy o kredyt wiązany lub kredyt w formie odroczonej płatności (art. 31 ww. ustawy);
  • Treść dokumentu umowy o kredyt w rachunku konsumenta, jeśli kredyt ten ma być spłacony na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy (art. 32 ww. ustawy);
  • Treść dokumentu umowy o kredyt, która spełnia przesłanki określone w art. 4 ust. 2 pkt 5 (art. 33 ww. ustawy);

Ponadto, sankcja kredytu darmowego może wynikać z naruszenia ustalonych przepisów dotyczących:

  • Wysokości opłat pobieranych od konsumenta w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu (art. 33a ww. ustawy).
  • Wysokości poza odsetkowych kosztów kredytu (art. 36a–36 ww. ustawy).

Wykonywanie uprawnienia do kredytu darmowego: Jak to zrobić?

Wykonywanie uprawnienia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego dla konsumentów wiąże się ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia woli przez kredytobiorcę.

Oznacza to, aby oświadczenie było skuteczne, musi dotrzeć do kredytodawcy w sposób, który pozwoli mu zapoznać się z jego treścią. Najlepiej jest złożyć oświadczenie na piśmie. W przypadku, gdy oświadczenie nie zostało złożone na piśmie, wciąż jest ono ważne, chociaż fakt jego złożenia może być trudniejszy do udowodnienia w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Warto jednak pamiętać, że kredyt darmowy nie zostanie przyznany, jeśli konsument nadużywa swojego uprawnienia lub narusza zasady współżycia społecznego bądź ustalone zwyczaje.  

W takiej sytuacji to kredytodawca ma obowiązek udowodnić, że doszło do takiego nadużycia. Przykładowo, jeśli konsument nie ujawnił wszystkich wymaganych informacji w umowie kredytowej ze względu na układ z pracownikiem banku, nie będzie mógł skorzystać z kredytu darmowego.

Jak spłacić kredyt konsumencki: Zasady dotyczące zwrotu kapitału

Spłata kapitału kredytu jest nieodłącznym obowiązkiem konsumenta, nawet jeśli skorzystał z sankcji kredytu darmowego. Konsument musi zwrócić kapitał zgodnie z terminem i sposobem określonym w umowie o kredyt konsumencki. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego jest istotnym instrumentem ochrony praw konsumentów w polskim prawie konsumenckim. Jej celem jest zapewnienie transparentnych warunków kredytowych oraz umożliwienie skutecznego dochodzenia praw przez konsumentów w przypadku naruszenia obowiązków przez kredytodawców.

Sankcja kredytu darmowego obejmuje różne aspekty umowy o kredyt konsumencki, takie jak forma umowy, elementy treści dokumentu kredytowego oraz przesłanki określone w ustawie.

Naruszenie tych obowiązków przez kredytodawcę może skutkować przyznaniem konsumentowi kredytu darmowego. Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konsument musi złożyć odpowiednie oświadczenie woli, które dotrze do kredytodawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jego treścią. Oświadczenie to najlepiej jest złożyć na piśmie, ale może być ważne również w innych formach, chociaż dowody w takim przypadku mogą mieć mniejsze znaczenie. Konsument ma obowiązek udowodnić, że skutecznie skorzystał z tego uprawnienia.

Ważne jest jednak pamiętać, że kredyt darmowy nie zostanie przyznany, jeśli konsument nadużywa swojego uprawnienia, lub narusza zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje. W takiej sytuacji to kredytodawca ma obowiązek udowodnić takie nadużycie.


Spłata kapitału kredytu jest obowiązkiem konsumenta, nawet jeśli skorzystał z sankcji kredytu darmowego. Konsument musi spłacić kapitał zgodnie z terminem i sposobem określonym w umowie o kredyt konsumencki. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawasankcja kredytu darmowego, prawo konsumenta, kredyt, 

Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej