Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

26 maja 2023
Udostępnij:

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych członków rodziny, przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności gospodarczej.

Na gruncie podatkowym, trzeba wskazać, że założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku wiąże się z pewnymi korzyściami podatkowymi. W pierwszej kolejności takie działanie jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie po stronie fundacji rodzinnej powstanie tylko w przypadku wypłaty środków pieniężnych na rzecz jej beneficjentów. 


Przykład: Fundacja rodzinna w 2023 roku uzyskała przychód w wysokości 2,1 mln złotych, koszty wyniosły 100.000 złotych. Fundacja wypłaciła beneficjentom (dzieciom fundatora) 1 mln złotych. Fundacja zatem zapłaci 150.000 zł CIT, a dzieci fundatora są zwolnione z podatku dochodowego.


W przypadku gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym ustawą, obowiązek zapłaty podatku CIT pojawi się dopiero w chwili wypłaty świadczenia na rzecz swoich beneficjentów. Stawka tegoż podatku wynosi 15% od kwoty przekazanego świadczenia. Jednak gdy fundacja podejmie działalność wykraczającą poza tymi przewidzianymi w ustawie, wówczas obowiązywać będzie stawka w wysokości 25%. Należy zwrócić szczególną uwagę, że w takim wypadku będzie istniał także obowiązek zapłaty CIT w wysokości 15% wypłacanego świadczenia.

Gdy dochodzi do rozwiązania fundacji rodzinnej, powstaje obowiązek opodatkowania. W tym przypadku podatek wynosi 15% i obejmuje różnicę pomiędzy wartością majątku fundacji a wartością podatkową wniesionego przez fundatorów majątku. Innymi słowy, w przypadku likwidacji, podatek nie będzie naliczany od całej wartości majątku likwidowanej fundacji. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania uwzględniane będą historyczne koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem wniesionego majątku do fundacji.

Warto także podkreślić, że fundacja rodzinna nie ma obowiązku uiszczania składki zdrowotnej oraz daniny solidarnościowej.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, podatki, korzyści podatkowe, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej