Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

26 maja 2023
Udostępnij:

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych członków rodziny, przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności gospodarczej.

Na gruncie podatkowym, trzeba wskazać, że założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku wiąże się z pewnymi korzyściami podatkowymi. W pierwszej kolejności takie działanie jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie po stronie fundacji rodzinnej powstanie tylko w przypadku wypłaty środków pieniężnych na rzecz jej beneficjentów. 


Przykład: Fundacja rodzinna w 2023 roku uzyskała przychód w wysokości 2,1 mln złotych, koszty wyniosły 100.000 złotych. Fundacja wypłaciła beneficjentom (dzieciom fundatora) 1 mln złotych. Fundacja zatem zapłaci 150.000 zł CIT, a dzieci fundatora są zwolnione z podatku dochodowego.


W przypadku gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym ustawą, obowiązek zapłaty podatku CIT pojawi się dopiero w chwili wypłaty świadczenia na rzecz swoich beneficjentów. Stawka tegoż podatku wynosi 15% od kwoty przekazanego świadczenia. Jednak gdy fundacja podejmie działalność wykraczającą poza tymi przewidzianymi w ustawie, wówczas obowiązywać będzie stawka w wysokości 25%. Należy zwrócić szczególną uwagę, że w takim wypadku będzie istniał także obowiązek zapłaty CIT w wysokości 15% wypłacanego świadczenia.

Gdy dochodzi do rozwiązania fundacji rodzinnej, powstaje obowiązek opodatkowania. W tym przypadku podatek wynosi 15% i obejmuje różnicę pomiędzy wartością majątku fundacji a wartością podatkową wniesionego przez fundatorów majątku. Innymi słowy, w przypadku likwidacji, podatek nie będzie naliczany od całej wartości majątku likwidowanej fundacji. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania uwzględniane będą historyczne koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem wniesionego majątku do fundacji.

Warto także podkreślić, że fundacja rodzinna nie ma obowiązku uiszczania składki zdrowotnej oraz daniny solidarnościowej.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, podatki, korzyści podatkowe, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej