Umowa na okres próbny po nowelizacji

22 maja 2023
Udostępnij:

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną powodującą nawiązanie stosunku pracy. Głównymi elementami konstrukcyjnymi umowy o pracę są dwa oświadczenia woli stron: pracownika, który zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, oraz pracodawcy, który zobowiązuje się do zatrudniania pracownika celem wykonywania umówionej pracy i do świadczenia na jego rzecz wynagrodzenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Zgodnie z art. 25 § 2 KP umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 1 – 2 3 , w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. W § 3 ustawodawca określił przesłankę dopuszczalności ponownego zawarcia umowy na okres próbny między tymi samymi podmiotami. Jest nią sytuacja, kiedy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Obecnie zniesiono natomiast możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny w celu wykonywania pracy tego samego rodzaju po upływie 3 lat od ustania stosunku pracy (rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę). Oznacza to, że upływ czasu, nawet znaczący, nie przywraca możliwości ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem.

Maksymalny okres próby wynosi co do zasady 3 miesiące. Jednakże strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, iż umowa taka przedłuży się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeśli takowa wystąpi. Zmierza to do realnego dostosowania okresu próby do rzeczywistej sytuacji faktycznej, w jakiej pozostaje pracownik. Tym samym strony umowy o pracę , mogą zwiększyć efektywność okresu próby. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy oraz 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Nie jest również konieczne wskazywanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na okres próbny.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, kodeks pracy, umowa na okres próbny, umowa o pracę, nowelizacja kodeksu pracy, prawo pracy, kancelaria prawa pracy, porada z prawa pracy, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej