Tradycyjna a okazjonalna umowa najmu

17 maja 2023
Udostępnij:

Najem mieszkań odgrywa istotną rolę w społeczeństwie, zapewniając ludziom dostęp do mieszkań bez konieczności ich posiadania. Tradycyjna forma umowy najmu, w którym najemca podpisuje długoterminową umowę z właścicielem, był dominującym modelem przez wiele lat. Ostatnimi jednakn czasy wynajmujący coraz częściej oferują najemcom umowę najmu okazjonalnego, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Jakie są różnice między tymi dwiema umowami? Która umowa lepiej zabezpiecza interesy wynajmującego?

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Tradycyjna umowa najmu

Tradycyjna umowa najmu uregulowana jest przede wszystkim w Kodeksie Cywilnym. W Kodeksie tym uregulowane zostały uprawnienia i obowiązki zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem takiej umowy może więc być każda rzecz – zarówno ruchoma, jak i nieruchomość. Co do zasady przepisy nie wymagają szczególnej formy zawarcia takiej umowy. Wyjątek stanowi umowa najmu nieruchomości zawarta na czas przekraczający 1 rok, bowiem powinna ona być zawarta na piśmie. Umowa może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Z tradycyjną umową najmu może wiązać się jednak pewien problem, który dotyczy sytuacji, gdy w mieszkaniu pojawi się tzw. dziki lokator, który przebywa w lokalu bezpodstawnie. Zgodnie z przepisami prawa – wygaśnięcie czy rozwiązanie umowy najmu, a także zaleganie z płatnościami przez najemcę nie uprawnia wynajmującego do natychmiastowego wszczęcia egzekucji i wydalenia niechcianego lokatora. Właściciel może dokonać eksmisji lokatora z mieszkania dopiero po wytoczeniu przeciwko takiemu najemcy sprawy sądowej, po uzyskaniu prawomocnego wyroku, opatrzonego z klauzulę wykonalności – co może potrwać.

Umowa najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W kwestii umowy najmu okazjonalnego w pierwszej kolejności wskazać wypada, iż najem ten odnosi wyłącznie do nieruchomości budynkowych oraz lokalowych. Umowa ta – w odróżnieniu od umowy najmu tradycyjnego – nie może być zawarta na czas nieokreślony. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej, jednakże należy do niej także dołączyć obligatoryjnie dokumenty - m. in. oświadczenia w formie aktu notarialnego osób, zamierzających być najemcami, że poddadzą się oni dobrowolnie egzekucji oraz zobowiążą się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu. Takie uregulowanie zdecydowanie wzmacnia pozycję wynajmującego i zabezpieczenia jego interesy, gdyż w sytuacji bezpodstawnego przebywania w lokalu przez najemcę, wynajmujący – po uprzednim wezwaniu do opuszczenia lokalu wystosowanego do najemcy - nie musi już wytaczać przeciwko takiemu lokatorowi sprawę w sądzie. Wystarczy, że skieruje do odpowiedniego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do aktu notarialnego, w którym najemca poddał się dobrowolnie egzekucji.

Podsumowując, forma zawarcia umowy najmu tradycyjnego jest mniej sformalizowana oraz słabiej zabezpiecza interesy wynajmującego, dając większe uprawnienia i korzyści najemcom. Umowa najmu okazjonalnego z kolei jest zdecydowanie korzystniejsza dla wynajmujących, jednakże z uwagi na jej sformalizowany charakter i obligatoryjne poddanie się egzekucji przez najemcę jest nadal rzadziej stosowana w praktyce najmu nieruchomości.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, umowa deweloperska, umowa najmu, najem mieszkania, najem okazjonalny, najem tradycyjny,prawo nieruchomości, prawo cywilne porada prawna, 

 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej