Tradycyjna a okazjonalna umowa najmu

17 maja 2023
Udostępnij:

Najem mieszkań odgrywa istotną rolę w społeczeństwie, zapewniając ludziom dostęp do mieszkań bez konieczności ich posiadania. Tradycyjna forma umowy najmu, w którym najemca podpisuje długoterminową umowę z właścicielem, był dominującym modelem przez wiele lat. Ostatnimi jednakn czasy wynajmujący coraz częściej oferują najemcom umowę najmu okazjonalnego, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Jakie są różnice między tymi dwiema umowami? Która umowa lepiej zabezpiecza interesy wynajmującego?

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Tradycyjna umowa najmu

Tradycyjna umowa najmu uregulowana jest przede wszystkim w Kodeksie Cywilnym. W Kodeksie tym uregulowane zostały uprawnienia i obowiązki zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem takiej umowy może więc być każda rzecz – zarówno ruchoma, jak i nieruchomość. Co do zasady przepisy nie wymagają szczególnej formy zawarcia takiej umowy. Wyjątek stanowi umowa najmu nieruchomości zawarta na czas przekraczający 1 rok, bowiem powinna ona być zawarta na piśmie. Umowa może być zawarta zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Z tradycyjną umową najmu może wiązać się jednak pewien problem, który dotyczy sytuacji, gdy w mieszkaniu pojawi się tzw. dziki lokator, który przebywa w lokalu bezpodstawnie. Zgodnie z przepisami prawa – wygaśnięcie czy rozwiązanie umowy najmu, a także zaleganie z płatnościami przez najemcę nie uprawnia wynajmującego do natychmiastowego wszczęcia egzekucji i wydalenia niechcianego lokatora. Właściciel może dokonać eksmisji lokatora z mieszkania dopiero po wytoczeniu przeciwko takiemu najemcy sprawy sądowej, po uzyskaniu prawomocnego wyroku, opatrzonego z klauzulę wykonalności – co może potrwać.

Umowa najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W kwestii umowy najmu okazjonalnego w pierwszej kolejności wskazać wypada, iż najem ten odnosi wyłącznie do nieruchomości budynkowych oraz lokalowych. Umowa ta – w odróżnieniu od umowy najmu tradycyjnego – nie może być zawarta na czas nieokreślony. Umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej, jednakże należy do niej także dołączyć obligatoryjnie dokumenty - m. in. oświadczenia w formie aktu notarialnego osób, zamierzających być najemcami, że poddadzą się oni dobrowolnie egzekucji oraz zobowiążą się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu. Takie uregulowanie zdecydowanie wzmacnia pozycję wynajmującego i zabezpieczenia jego interesy, gdyż w sytuacji bezpodstawnego przebywania w lokalu przez najemcę, wynajmujący – po uprzednim wezwaniu do opuszczenia lokalu wystosowanego do najemcy - nie musi już wytaczać przeciwko takiemu lokatorowi sprawę w sądzie. Wystarczy, że skieruje do odpowiedniego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do aktu notarialnego, w którym najemca poddał się dobrowolnie egzekucji.

Podsumowując, forma zawarcia umowy najmu tradycyjnego jest mniej sformalizowana oraz słabiej zabezpiecza interesy wynajmującego, dając większe uprawnienia i korzyści najemcom. Umowa najmu okazjonalnego z kolei jest zdecydowanie korzystniejsza dla wynajmujących, jednakże z uwagi na jej sformalizowany charakter i obligatoryjne poddanie się egzekucji przez najemcę jest nadal rzadziej stosowana w praktyce najmu nieruchomości.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, umowa deweloperska, umowa najmu, najem mieszkania, najem okazjonalny, najem tradycyjny,prawo nieruchomości, prawo cywilne porada prawna, 

 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej