Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności: Odpowiedzialność, resocjalizacja i perspektywa wolności

12 maja 2023
Udostępnij:

W polskim systemie prawnym istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych z odbywanej kary pozbawienia wolności. Instytucja ta jest związana z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Przesłanki jej zastosowania określone są zarówno w Kodeksie karnym, jak i w Kodeksie karnym wykonawczym.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Podstawy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia są określone w artykule 77 § 1 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem, sąd może zdecydować o przyznaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia, jeśli spełnione są określone warunki. Sąd bierze pod uwagę postawę skazanego, jego cechy i osobiste warunki, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego zarówno po popełnieniu czynu, jak i podczas odbywania kary. Sąd musi mieć przekonanie, że po zwolnieniu skazany będzie przestrzegał wymiaru kary, środka karnego lub zabezpieczającego, a także przestrzegał będzie obowiązującego prawa, w szczególności nie popełni on ponownie jakiegokolwiek przestępstwa.

Rodzaj kar, wobec których można zastosować warunkowe zwolnienie:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest możliwe w odniesieniu do terminowej kary pozbawienia wolności, kary 25 lat pozbawienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Przesłanki formalne warunkowego przedterminowego zwolnienia:

Warunkowe zwolnienie skazanego jest możliwe po odbyciu określonej części kary. Zgodnie z artykułem 78 § 1 Kodeksu Karnego, skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Natomiast w przypadku skazanego określonego w art. 64 § 1, zwolnienie może nastąpić po odbyciu dwóch trzecich kary, a dla skazanego określonego w art. 64 § 2 oraz dla skazanego, wobec którego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności, wymaga to odbycia trzech czwartych kary.

Podsumowując, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest instytucją regulowaną przez Kodeks karny, jak również Kodeks karny wykonawczy. Decyzja o zwolnieniu skazanego przedterminowo zależy od oceny jego postawy, cech osobistych, okoliczności popełnionego przestępstwa oraz zachowania po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary. Sąd podejmuje decyzję na podstawie przekonania, że skazany będzie przestrzegał orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego oraz porządku prawnego, i nie będzie ponownie popełniał przestępstw. Należy pamiętać także, że warunkowe przedterminowe zwolnienie stanowi wyjątek od zasady odbycia kary w całości i ma charakter fakultatywny.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, prawo karne, porada z prawa karnego, adwokat prawo karne, prawnik prawo karne, dział prawa karnego, przedterminowe zwolnienie skazanego, warunkowe zwolnienie, warunkowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności, areszt, zwolnienie z odbywania kary, adwokat przedterminowe zwolnienie, 

 

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej