Brak zgody rodzica na wyrobienie dziecku paszportu – co zrobić?

8 maja 2023
Udostępnij:

W sezonie wakacyjnych wyjazdów brak zgody jednego z rodziców na wyrobienie paszportu małoletniemu może być szczególnie uciążliwy, a czasami wręcz uniemożliwić wypoczynek za granicą. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby. Zgoda nie jest wymagana w przypadkach, gdy matka lub ojciec zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona, lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego. Jednakże w przypadku nieuzyskania zgodnych stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa rodzinnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 KRO, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Istotne sprawy to takie, które mają wpływ na dalszy rozwój. W razie sporu między rodzicami każdy z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wydanie orzeczenia zastępującego zgodną wolę rodziców. Każdy z rodziców może zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Przepis art. 582 KPC przewiduje, że rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia rodziców, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka. Zgodnie z art. 578 § 1 KPC, postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.


Trzeba pamiętać, że we wniosku należy wyjaśnić, w jakim celu konieczne jest wyrobienie paszportu małoletniemu, jak również można wnieść o rozstrzygnięcie, gdzie dokumenty dziecka mają się znajdować. Wówczas rodzic, u którego na stałe znajduje się paszport małoletniego, będzie zobowiązany do każdorazowego wydania tegoż dokumentu drugiemu rodzicowi przed jego zagranicznym wyjazdem.


Warto podkreślić, że zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych prawo do posiadania dokumentu paszportowego przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, a pozbawienie lub ograniczenie prawa do posiadania dokumentu paszportowego może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Małoletni jest pełnoprawnym obywatelem, zaś kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje ograniczeń w zakresie posiadania bądź wyrobienia dziecku paszportu.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, prawo rodzinne, sąd rodzinny, prawo rodzinne Warszawa, sprawy małoletnich Warszawa, wyrobienie paszporu, kancelaria prawa rodzinnego, paszport dla dziecka

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

29 maja 2024

Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

Wprowadzenie  W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z ...

Więcej
29 maja 2024

Dlaczego Twoja firma musi mieć Compliance?

   W dzisiejszym dynamicznym środowisku regulacyjnym, branża gospodarowania odpadami staje przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów...

Więcej
24 maja 2024

Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa

W świecie biznesu, gdzie rywalizacja jest często zacięta, a innowacje stanowią kluczowy element sukcesu, zachowanie poufności i ochrona własnych pomysłów stają się nieodłącz...

Więcej
Z ostatniej chwili
29 maja 2024

Obowiązki Przedsiębiorcy w Zakresie Przepisów AML w Polsce

Wprowadzenie  W obliczu rosnącego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, polskie prawo nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z ...

Więcej