Jakie zmiany wprowadziła nowa Ustawa Deweloperska?

14 kwietnia 2023
Udostępnij:

W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa tzw. nowa ustawa deweloperska. Ustawa ta stanowi akt prawny określający prawa i obowiązki deweloperów związane ze sprzedażą mieszkań z inwestycji na rynku pierwotnym. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest przede wszystkim zagwarantowanie nabywcom skutecznej ochrony w relacjach z deweloperami, co ma na celu poprawę jakości rynku nieruchomości oraz zwiększenie zaufania klientów do branży deweloperskiej. Nowe regulacje mają zatem na celu zabezpieczenie interesów nabywców oraz wzmocnienie ich pozycji w procesie nabywania nieruchomości od deweloperów. Ustawa wprowadza wiele zmian, dlatego poniżej omówione zostały najważniejsze z nich.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa nieruchomości, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Rozszerzone zastosowanie nowej Ustawy Deweloperskiej


Nowe przepisy ustawy deweloperskiej wprowadzają wiele zmian w zakresie obowiązków stosowania jej przepisów. Różnią się one od dotychczasowego stanu prawnego tym, że mają zastosowanie nie tylko do nowo wybudowanych lokali, ale również do tych, które zostały już oddane do użytkowania. Dodatkowo nowe przepisy nakładają obowiązek stosowania ustawy również w przypadku lokali powstałych w wyniku przebudowy, a nie tylko tych wybudowanych od podstaw.


Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

To nowe narzędzie ochrony wpłat dokonywanych przez nabywców. Fundusz ten ma przede wszystkim na celu ochronę interesów konsumentów w przypadku bankructwa dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy dla danej inwestycji. Ochrona nabywcy rozpoczyna się w momencie dokonania pierwszej wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera i trwa aż do czasu przeniesienia na niego własności nieruchomości. Jeżeli na nabywcę nie zostanie przeniesione prawo własności – otrzyma on od dewelopera zwrot dokonanych wcześniej na rachunek
powierniczy.


Rozszerzony prospekt informacyjny


Nowa Ustawa Deweloperska wprowadziła znaczące rozszerzenie znanemu już prospektowi informacyjnemu. Co do zasady prospekt informacyjny nakłada na dewelopera obowiązek przekazywania jak największej ilości informacji kupującemu zarówno co do danej nieruchomości, jak i osoby samego dewelopera. Nowelizacja wprowadza znaczne rozszerzenie danych, które powinny znaleźć się w umowie deweloperskiej dotyczącej konkretnego przedsięwzięcia. Jednym z nowych elementów jest szkic koncepcji zagospodarowania terenu z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji. Ten wymóg wprowadza znaczne ulepszenia w zakresie informacji, jakie deweloperzy muszą dostarczyć przed rozpoczęciem inwestycji.


Domniemanie uznania wady dewelopera


Kupujący posiada uprawnienie do zgłoszenia wad nieruchomości lub odmowy przyjęcia odbioru w przypadku wykrycia istotnej wady. W ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru deweloper jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez nabywcę wady, pisemnie lub w inny trwały sposób. W przypadku braku informacji od dewelopera w terminie zakłada się, że wady zostały uznane przez dewelopera. Jednocześnie, deweloper jest zobowiązany do podania przyczyn ewentualnej odmowy uznania wad. Jest to ważne, aby nabywca miał jasność w kwestii stanu nieruchomości oraz aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom i konfliktom pomiędzy nabywcą a deweloperem w przyszłości.


Podsumowując, nowa ustawa deweloperska wprowadziła kilka istotnych zmian dla branży deweloperskiej. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie ochrony nabywców i zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji w nieruchomości, stąd nowelizację należy uznać za właściwą i potrzebną.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, prawo nieruchomości, prawnik nieruchomości, prawnik nieruchomości Warszawa, adwokat od nieruchomości, obsługa prawna nieruchomości, ustawa deweloperska, prawo budowlane, nabycie nieruchomości, porada z prawa nieruchomości, zakup nieruchomości, inwestycja w nieruchomości, obowiązki deweloperów, nabycie nieruchomości, umowa sprzedaży mieszkania, zmiany w prawie nieruchomości, nowa ustawa deweloperska, deweloperski fundusz gwarancyjny, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, 

Apl. Adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej