Przestępstwo Niealimentacji

31 marca 2023
Udostępnij:

Niepłacenie alimentów, czyli zaniedbywanie finansowego obowiązku względem dziecka lub innej osoby zależnej, jest poważnym przestępstwem w Polsce. W przypadku dzieci, ich zdrowie, rozwój i edukacja zależą od tego, czy ich rodzice są w stanie zapewnić im odpowiednie warunki do życia. Dlatego niepłacenie alimentów jest bardzo poważnym przestępstwem.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego lub rodzinnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Kto odpowiada za przestępstwo niealimentacji?

Osoba, która ma obowiązek płacenia alimentów, jest zobowiązana do regularnych wpłat określonej kwoty na rzecz dziecka lub innej osoby zależnej, zgodnie z wyrokiem sądu, ugodą zawartą przed sądem lub innym organem, lub umową.

Kiedy dochodzi do przestępstwa?

Jeśli osoba zobowiązana uchyla się od wykonania tego obowiązku, to może zostać oskarżona o to przestępstwo. Aby jej zachowanie zostało uznane za czyn zabroniony, łączna kwota zaległości musi wynosić co najmniej 3 świadczenia okresowe (np. miesięczne alimenty) lub opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe musi wynosić co najmniej 3 miesiące.

Co grozi w sprawie przestępstwa niealimetnacji?

W przypadku, gdy zaległości w płaceniu alimentów stanowią równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych lub gdy opóźnienie w płaceniu innych świadczeń niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące, mówimy o przestępstwie, za które może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Natomiast jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, to grozi jej kara grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Dlatego też, osoby zobowiązane do płacenia alimentów powinny zawsze pilnować terminów i sum wpłat, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

W zakresie tego zagadnienia warto także mieć na względzie, iż zgodnie z art. 209 § 4 k.k. sprawca przestępstwa niealimentacji, który uiścił w całości zaległe alimenty, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego, nie podlega karze. Natomiast zgodnie z § 5, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. Warto pamiętać, że przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jednak, jeśli pokrzywdzonemu przyznano już odpowiednie świadczenia rodzinne lub świadczenia pieniężne, ściganie takiego przestępstwa będzie odbywać się z urzędu.

Reasumując, można zatem uznać, iż art. 209 k.k. – to jeden z najważniejszych przepisów prawa karnego, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb materialnych osób uprawnionych do alimentów. Zgodnie z nim, osoby, które uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego, mogą zostać ukarane grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawieniem wolności do roku, a w kwalifikowanych przypadkach grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Przepis ten ma na celu zapewnienie godziwego utrzymania dla osób uprawnionych do alimentów, a jego przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia godnego życia i rozwoju dzieci oraz innych zależnych osób.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, prawo rodzinne, prawo karne, porada prawna z prawa rodzinnego, Adwokat od prawa rodzinnego, sprawy małoletnich, alimenty, obowiązek alimentacyjny, przestępstwo niealimentacji, alimenty po 18 roku życia, zabezpiecenie alimentów, obowiązek alimentacyjny, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, 

Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej