Pełnoletność – jakie skutki wywołuje i czy można osiągnąć ją przed ukończeniem 18 lat?

22 marca 2023
Udostępnij:

Pełnoletność to status osoby fizycznej określonej przepisami prawa cywilnego. Co do zasady pełnoletnia osoba uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, a doniosłą tego konsekwencją jest fakt, iż osoba taka może zaciągać wszelkie zobowiązania, a zatem dla przykładu zawrzeć w swoim imieniu. Kiedy zgodnie z przepisami możemy uznać daną osobę za pełnoletnią?

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego i rodzinnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Uzyskanie pełnoletności przez wiek

Uzyskanie pełnoletności co do zasady wymaga ukończenia przez osobę fizyczną 18 lat. W doktrynie podkreśla się, że do obliczania terminu uzyskania pełnoletności wyjątkowo nie stosuje się zasad ogólnych określonych w art. 112 k.c., lecz uznaje się, że osiągnięcie pełnoletności następuje z początkiem terminu, czyli rano w dniu odpowiadającym 18 rocznicy urodzin.

Uzyskanie pełnoletności przez małżeństwo

Jednakże od powyższej zasady istnieje wyjątek, określony w Kodeksie cywilnym. Przepis stanowi, iż przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. W tym zakresie istnieje uzasadniona wątpliwość, bowiem w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje regulacja, zgodnie z którą co do zasady małżeństwo może zawrzeć jedynie osoba pełnoletnia, a jedynie z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo.

Następnie przepisy KRiO stanowią, że unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Mając na uwadze powyższe widać pewną sprzeczność, bowiem zgodnie z przepisami zawrzeć małżeństwo przed ukończeniem 18 lat może kobieta, a żądać unieważnienia małżeństwa może również mężczyzna, który 18 lat nie ukończył. Nieostrość wzmiankowanych przepisów KRiO wywołuje po dziś dzień spór w doktrynie. Wydaje się jednak przeważać teza, zgodnie z którą mężczyzna również posiada omawiane uprawnienie do zawarcia małżeństwa przed 18 rokiem życia.

Czy rozwód małoletnich powoduje cofnięcie pełnoletności?

Na koniec warto dodać, iż w przypadku uzyskania pełnoletniości w wyniku małżeństwa zawartego przez małoletniego unieważnienie tegoż małżeństwa nie prowadzi do utraty pełnoletności. Takie rozwiązanie wydaje się racjonalne i potrzebne, zwłaszcza w kontekście pewności obrotu prawnego.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, prawo, prawo rodzinne, prawo cywilne, porada prawna z prawa rodzinnego, pełnoletność, Adwokat od prawa rodzinnego, uzyskanie pełnoletności, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, sprawy małoletnich, artykuł prawny, uzyskanie pełnoletności przez małżeństwo, porada prawna Warszawa, 

Apl adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej