Pełnoletność – jakie skutki wywołuje i czy można osiągnąć ją przed ukończeniem 18 lat?

22 marca 2023
Udostępnij:

Pełnoletność to status osoby fizycznej określonej przepisami prawa cywilnego. Co do zasady pełnoletnia osoba uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, a doniosłą tego konsekwencją jest fakt, iż osoba taka może zaciągać wszelkie zobowiązania, a zatem dla przykładu zawrzeć w swoim imieniu. Kiedy zgodnie z przepisami możemy uznać daną osobę za pełnoletnią?

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego i rodzinnegoskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Uzyskanie pełnoletności przez wiek

Uzyskanie pełnoletności co do zasady wymaga ukończenia przez osobę fizyczną 18 lat. W doktrynie podkreśla się, że do obliczania terminu uzyskania pełnoletności wyjątkowo nie stosuje się zasad ogólnych określonych w art. 112 k.c., lecz uznaje się, że osiągnięcie pełnoletności następuje z początkiem terminu, czyli rano w dniu odpowiadającym 18 rocznicy urodzin.

Uzyskanie pełnoletności przez małżeństwo

Jednakże od powyższej zasady istnieje wyjątek, określony w Kodeksie cywilnym. Przepis stanowi, iż przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. W tym zakresie istnieje uzasadniona wątpliwość, bowiem w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje regulacja, zgodnie z którą co do zasady małżeństwo może zawrzeć jedynie osoba pełnoletnia, a jedynie z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo.

Następnie przepisy KRiO stanowią, że unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Mając na uwadze powyższe widać pewną sprzeczność, bowiem zgodnie z przepisami zawrzeć małżeństwo przed ukończeniem 18 lat może kobieta, a żądać unieważnienia małżeństwa może również mężczyzna, który 18 lat nie ukończył. Nieostrość wzmiankowanych przepisów KRiO wywołuje po dziś dzień spór w doktrynie. Wydaje się jednak przeważać teza, zgodnie z którą mężczyzna również posiada omawiane uprawnienie do zawarcia małżeństwa przed 18 rokiem życia.

Czy rozwód małoletnich powoduje cofnięcie pełnoletności?

Na koniec warto dodać, iż w przypadku uzyskania pełnoletniości w wyniku małżeństwa zawartego przez małoletniego unieważnienie tegoż małżeństwa nie prowadzi do utraty pełnoletności. Takie rozwiązanie wydaje się racjonalne i potrzebne, zwłaszcza w kontekście pewności obrotu prawnego.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, prawo, prawo rodzinne, prawo cywilne, porada prawna z prawa rodzinnego, pełnoletność, Adwokat od prawa rodzinnego, uzyskanie pełnoletności, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, sprawy małoletnich, artykuł prawny, uzyskanie pełnoletności przez małżeństwo, porada prawna Warszawa, 

Apl adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej