Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

19 marca 2023
Udostępnij:

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutków. W takich przypadkach istnieje sankcja karana, nazywana przepadkiem przedsiębiorstwa. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest przepadek przedsiębiorstwa, w jakich sytuacjach może być stosowany i jakie ma konsekwencje.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa karnego, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Czym jest przepadek przedsiębiorstwa?

Uproszczając, można uznać, iż przepadek przedsiębiorstwa to rodzaj dodatkowej kary, która może być nałożona na firmę, jeśli ta zostanie wykorzystana do popełnienia przestępstwa lub służyła ona do ukrywania korzyści z przestępstwa. W takim przypadku przedsiębiorstwo może zostać zarekwirowane przez organy ścigania.

Kiedy stosuje się przepadek przedsiębiorstwa?

Zasady orzekania przepadku jasno zostały określone w Kodeksie karnym. Koniecznym warunkiem zastosowania tej instytucji jest uzyskanie korzyści majątkowej o znacznej wartości z przestępstwa lub popełnienie przestępstwa przy użyciu przedsiębiorstwa, lub zatajenie korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa poprzez wykorzystanie przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, że wartość korzyści majątkowej musi przekroczyć kwotę 200 tysięcy złotych, aby mogła być ona uznana za znaczną. Innymi słowy, orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa jest możliwe w dwóch przypadkach, jeśli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia przestępstwa lub jeśli służyło ono do ukrycia korzyści pochodzących z przestępstwa. W pierwszym przypadku, przedsiębiorstwo, które służyło do popełnienia przestępstwa, to takie, które zostało użyte do jego popełnienia, przy wykorzystaniu jego składników majątkowych bądź niematerialnych. W drugim przypadku możliwe jest zastosowanie omawianej instytucji, jeśli przedsiębiorstwo lub jego część zostało wykorzystane do zatajenia korzyści majątkowych pochodzących, chociażby pośrednio z przestępstwa.

Konsekwencje przepadku przedsiębiorstwa

Warto także dodać, iż przepadkowi może podlegać przedsiębiorstwo lub jego równowartość, w tym zakresie warto mieć na względzie, że zgodnie z art. 55 1 k.c. za przedsiębiorstwo należy uznać zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak nazwa przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych. Co do zasady wobec tych wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa może zostać orzeczony ich przepadek jako całość aktywów firmy.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, przedsiębiorstwo, przrdsiębiorca, prawo karne, kancelaria prawna, prawo przedsiębiorców, Adwokat przedsiębiorców, przepadek przedsiębiorstwa, kancelaria Lewcio & Marciniak, Adwokat Marcin Lewcio, news & case study,

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej