Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

26 stycznia 2023
Udostępnij:

Każdy z nas co najmniej raz w życiu - z wysokim prawdopodobieństwem może odziedziczyć spadek po swoich krewnych. W takim przypadku zazwyczaj nikt nie chce zamieszkać w mieszkaniu np. po zmarłej babci, a tylko pragnie tę nieruchomość jak najszybciej sprzedać.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Nie ulega wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości może rodzić obowiązek zapłaty daniny podatkowej, o czym wspominaliśmy już poprzednim artykule. W takim razie, czy sprzedaż nieruchomości odziedziczonej może także rodzić obowiązek zapłaty podatku dochodowego?


Warto w tym miejscu przypomnieć ogólną zasadę opodatkowania sprzedaży nieruchomości, jaka została przewidziana przez naszego prawodawcę. W zasadzie osoby, które planują sprzedać mieszkanie po pięciu latach od objęcia jego w posiadanie, są zwolnione od zapłaty podatku dochodowego od ceny zbycia.


Jak zatem należy liczyć termin nabycia nieruchomości odziedziczonej po krewnych?


Jeśli w ramach spadkobrania nabyliśmy nieruchomość, to dla celów podatkowych za dzień nabycia nieruchomości należy uznać dzień, w którym nasz spadkodawca nabył uprzednio nieruchomość, stanowiącą późniejszy składnik masy spadkowej.


W rezultacie 5-letni termin nabycia nieruchomości jako fakt podatkowy winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył nieruchomość. Co oznacza, że spadkobierca może zaliczyć sobie moment, w którym spadkodawca nabył nieruchomość, celem uniknięcia opodatkowania od sprzedaży nieruchomości spadkowej, jeśli łącznie okres ten wynosi ponad 5 lat. Decydujący jest zatem moment nabycia przez spadkodawcę, a nie rozstrzygnięcie Sądu w przedmiocie dziedziczenia czy też dzień otwarcia spadku tj. dzień śmierci naszego spadkodawcy.


Czy nabycie nieruchomości w drodze działu spadku rodzi odpowiedzialność podatkową?


W związku z tym iż między otwarciem a działem spadku może upłynąć trochę czasu, to sam dział spadku także jest neutralny fiskalne dla jakiegokolwiek naczelnika urzędu skarbowego. Niemniej jednak tylko w zakresie, w jakim spadkobiercy przypada jego udział w spadku.[1]

 

[1] R. Kowalski [w:] PIT. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el. 2020, art. 10.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, podatek, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, inwestycja, zakup inwestycji, sprzedaż mieszkania, podatek od sprzedaży, Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku, spadek, postępowanie spadkowe, prawo cywilne, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

 

Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej
13 marca 2023

Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce przez spółkę zagraniczną

Nabycie nieruchomości przez podmioty zagraniczne wymaga co do zasady uzyskania stosownego zezwolenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywan...

Więcej
7 marca 2023

Nowelizacja Kodeksu Karnego na 2023 rok

Nowelizacja Kodeksu Karnego, która wejdzie w życie w dniu 1 października 2023 roku, wprowadza szereg zmian i nowych przepisów. Zakłada się, że zmiany te mają na celu ...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej