Estoński CIT - Czy warto z niego skorzystać?

24 stycznia 2023
Udostępnij:

Podatek CIT obciąża bezpośrednio dochody uzyskane przez osoby prawne. Rozliczanie podatku od osób prawnych w ujęciu klasycznym wiązało się do niedawna z licznymi formalnościami, co komplikowało działalność księgową oraz zniechęcało osoby fizyczne do zakładania, tudzież wstąpienia do spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2021 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano tzw. Estoński CIT. Nowy system koncentruje się przede wszystkim na zmniejszeniu formalności związanych z rozliczaniem podatków, zmniejszeniu stawki podatku oraz zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania na rynku.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa gospodarczego,  skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Dlaczego Estoński CIT jest właściwie estoński?

W 2000 roku Estonia zastąpiła klasyczny CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Nowy system podatkowy zawdzięcza swą sławę dzięki niesamowitym efektom ekonomiczno-gospodarczym, które doprowadziły do niemal dwukrotnego wzrostu gospodarczego kraju i popularyzacji prywatnych inwestycji.

Fundamentalną różnicą między klasycznym rozliczaniem podatku CIT, a jego nowoczesną wersją jest to, że obowiązek podatkowy w tym drugim powstaje dopiero w momencie wypracowania zysku przez osobę prawną. Nie ma tu zatem obowiązku wpłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek jak w przypadku wersji klasycznej podatku CIT. Spółka zapłaci podatek CIT dopiero w momencie wypłaty tegoż zysku, np. podczas wypłaty dywidendy. Takie rozwiązanie z pewnością zmniejsza ryzyko podejmowanych działań osób prawnych oraz sprzyja utrzymywaniu ich płynności finansowej. Kolejną korzyścią Estońskiego CIT-u jest wprowadzenie zasady uproszczonej księgowości. Rozliczenia i obieg dokumentacji spółek odbywa się wyłącznie w zgodzie z przepisami o rachunkowości. Nie ma tu obowiązków liczenia kosztów podatkowych lub amortyzacji.

Następnie spójrzmy już na stawki podatku. Wersja estońska przewiduje dwie kategorie stawek dla poszczególnych podmiotów. Pierwsza kategoria to spółki posiadające status małego podatnika oraz podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą. Drugą kategorią podmiotów są natomiast wszystkie pozostałe spółki. Stawka CIT dla pierwszej kategorii wynosi 10%, a efektywna stawka CIT (czyli CIT + PIT) – 20%. W przypadku drugiej kategorii podmiotów stawka CIT wynosi 20%, a efektywna stawka CIT – 25%.

Należy zaznaczyć, że w zakresie efektywnej stawki CIT, system estoński jest zdecydowanie premiowany i korzystniejszy dla spółek. W klasycznym podatku CIT, efektywna stawka CIT dla pierwszej kategorii podmiotów różni się 6,29% na korzyść systemu estońskiego, natomiast w drugiej kategorii ta różnica wynosi aż 9,39%.

Skorzystać z dobrodziejstwa Estońskiego CIT-u mogą:

  • spółka z o.o.,
  • spółka akcyjna,
  • prosta spółka akcyjna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna.

Dana spółka powinna przede wszystkim zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 300 dni lub innej umowie (np. zlecenie) i ponosić wydatki na wynagrodzenia nie mniejsze od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przynajmniej 50% przychodów danej spółki musi mieć charakter inny niż pasywny, a wspólnikami, udziałowcami i akcjonariuszami mogą być jedynie osoby fizyczne. Dana spółka nie może również posiadać udziałów (akcji) w innych spółkach.

Ponadto, co warto również zaznaczyć, niektóre instytucje są wyłączone z estońskiego CIT-u. Będą to instytucje podatkowe, finansowe, czy podatnicy w stanie upadłości lub likwidacji. Istnieje również inna kategoria osób prawnych, które tymczasowo nie mogą skorzystać z omawianej regulacji. Będą to na ten przykład spółki powstałe w wyniku połączenia lub podziału. Takie osoby prawne nie będą mogły korzystać z estońskiego CIT-u w roku, w którym rozpoczynają działalność oraz w roku następnym, jednak nie mniej niż przez 24 miesiące.

Jak przejść na Estoński CIT?

Należy złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie można złożyć do końca stycznia roku podatkowego, w którym chcemy skorzystać z Estońskiego CIT-u.

Na zakończenie warto dodać, że Estoński CIT jest nieustannie dopracowywany przez Ustawodawcę, stąd niezbędnym jest aktywne śledzenie planowanych i wprowadzanych zmian. Również w bieżącym roku Ustawodawca znowelizował ustawę o CIT. Podajmy zatem przykład takiej zmiany. Jednym z warunków korzystania z Estońskiego CIT-u jest obowiązek zatrudnienia przez spółkę co najmniej trzech pracowników lub zleceniobiorców. Dotychczas niemożliwe było zatrudnienie na umowie zlecenie studentów, gdyż to spółka musiała być ich płatnikiem, zarówno podatku, jak i składek. Ostatnia nowelizacja rozwiązała jednak ten problem i aktualnie zatrudnianie studentów na umowie zlecenie nie stanowi żadnej przeszkody do skorzystania przez spółkę z estońskiego CIT-u.

Rekapitulując, estoński CIT należy ocenić pozytywnie, jako mogący przyczynić się do rozwoju gospodarczego w Polsce, a także ułatwić osobom prawnym funkcjonowanie na rynku.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, prawo cywilne, Estoński CIT, CIT , kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

 

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej