Podatek od darowizny - co warto wiedzieć?

23 stycznia 2023
Udostępnij:

Podatek od darowizny oraz reguły opodatkowania darowizn, w tym tych otrzymanych od rodziny, uregulowany jest w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Istnieje zatem podział obdarowanych na trzy grupy w zależności od łączącego ich stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Jeżeli obdarowany należy do najbliższej rodziny darczyńcy, czyli tzw. I grupa podatkowa, do której zaliczani są: małżonek, zstępny (dziecko), wstępny (rodzic), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Są oni zwolnieni z podatku, jeżeli otrzymana kwota wynosi nie więcej niż 10 434 zł. Do tej kwoty wlicza się nie tylko ostatnią darowiznę – należy też doliczyć wszystkie wcześniejsze darowizny od tej samej osoby, przekazane w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. W przypadku przekroczenia wspomnianej kwoty obdarowany celem uzyskania zwolnienia z podatku musi w ciągu 6 miesięcy powiadomić Urząd Skarbowy, składając formularz SD – Z2 oraz udokumentować jej otrzymanie.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Jeżeli otrzymana darowizna przekroczy 10 434 zł i nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie, to konieczne będzie zapłacenie podatku wg obowiązującej stawki. Jednakże, gdy obdarowany powoła się na otrzymaną darowiznę dopiero w toku postępowania przed Urzędem Skarbowym, wówczas stawka podatku wyniesie 20%.


Wysokość opodatkowania darowizny jest uzależniona od grupy, do której należy obdarowany. Oprócz wymienionej wyżej grupy I ustawodawca wyróżnia grupę II, do której należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych; oraz grupę III, do której należą pozostałe osoby. Opodatkowaniu podlega darowizna przekraczająca kwotę 7878 zł, gdy obdarowany należy do grupy II oraz 5308 zł, gdy obdarowany należy do grupy III. Podane kwoty to tzw. kwoty wolne, co oznacza, że jeżeli nie zostały przekroczone, to nie ma konieczności zgłaszania faktu ich otrzymania Urzędowi Skarbowemu.


Jeśli obdarowany przekroczy kwotę wolną, od nadwyżki ponad nią musi zapłacić podatek. Jego wysokość określają skale podatkowe, zaś wybór właściwej skali zależy od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany i ile wynosi nadwyżka ponad kwotę wolną.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

 logo.jpg (32 KB)

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, podatek, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, inwestycja, podatek od darowizny, darowizna, prawo cywilne, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej