Podatek od sprzedaży mieszkania

19 stycznia 2023
Udostępnij:

W dzisiejszych czasach – gdzie z roku na rok ceny mieszkań szybują w górę – może się okazać, iż pilnie i z różnych względów potrzebujemy sprzedać naszą nieruchomość. Czy w związku ze sprzedażą naszego mieszkania, musimy płacić podatek? Odpowiedź może wydać się niezadowalająca, bowiem brzmi: to zależy.  

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Kiedy nie musimy płacić podatku dochodowego od sprzedaży naszego mieszkania?  

Dla tych, którzy planują sprzedać mieszkanie po pięciu latach od jego nabycia, wiadomość jest dobra, bowiem są oni zwolnieni od zapłaty podatku dochodowego od ceny zbycia. Pamiętać przy tym należy, iż pięcioletni okres należy liczyć od końca roku, w którym nabyło się sprzedawaną nieruchomość. Dla zobrazowania poniższy przykład:

Jeśli mieszkanie nabyliśmy w 20 marca 2017 roku, to pięcioletni okres upływu karencji podatkowej należy liczyć od końca roku tj. końca 2017 roku. Tym samym dopiero 1 stycznia 2023 roku będziemy mogli zbyć naszą nieruchomość bez jakiejkolwiek zapłaty podatku dochodowego od ceny, jaką uzyskamy za sprzedaż naszej nieruchomości.

Zwolnienie od płacenia podatku, jeśli dochód zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Dla tych, którzy planują sprzedać mieszkanie przed upływem pięciu latach od jego nabycia i nie chcą zapłacić podatku dochodowego od kwoty uzyskanej z tego tytułu, powinni pamiętać, co następuje.

Jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania zostanie przeznaczona w całości na własne cele mieszkaniowe tj. np. na zakup nowej nieruchomości, to w całości, taki dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania. Jednocześnie pamiętać należy, że na zakup nowego mieszkania mamy trzy lata, a termin ten należy liczyć od końca roku odpłatnego zbycia naszej/sprzedawanej nieruchomości. W przeciwnym zaś przypadku nie będziemy zwolnieni z opodatkowania.

Co kryje się pod hasłem „własne cele mieszkaniowe” ?

Za wydatek na cele mieszkaniowe rozumienie się między m.in.:

  1. Nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także nabycie gruntu, lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. Nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. Budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Reasumując, należy także pamiętać, że wskazane powyżej wydatki na cele mieszkaniowe muszą zostać udokumentowane.             

W jaki sposób obliczyć podatek, jaki musimy zapłacić w związku ze sprzedażą mieszkania?

W tym zakresie podatnik powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT – 39, w którym ujmie przychód, który odpowiada cenie, jaką przyjął za sprzedaną nieruchomość. Natomiast w kosztach uzyskania przychodu podatnik musi ująć m.in. wydatki na nabycie tej nieruchomości – jeżeli nie skonsumowały one przychodu, to pozostaje dochód do opodatkowania [1].

 

[1] M. Brzostowska, P. Kubiesa [w:] M. Brzostowska, P. Kubiesa, PIT. Komentarz, Warszawa 2022, art. 21.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, podatek, podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, inwestycja, zakup inwestycji, sprzedaż mieszkania, podatek od sprzedaży, spłata kredytu, prowizja, prawo cywilne, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej