Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

12 stycznia 2023
Udostępnij:

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytem konsumenckim nazywany jest kredyt zawarty pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, którego wartość nie przekracza 255.550 zł lub ich równowartości w walucie obcej. Każdy, kto ma taki kredyt, może go wcześniej spłacić, a w takiej sytuacji powstaje obowiązek rozliczenia się banku z konsumentem. Kredytodawca zaś nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. Takie stanowisko potwierdził wyrok TSUE, jak i Prezes UOKiK.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu klient może żądać proporcjonalnego obniżenia wszystkich poniesionych kosztów w okresie kredytowania takich jak: koszty ubezpieczenia, opłaty czy prowizja.


Należy podkreślić, że zwrot prowizji powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Bank powinien dokonać stosownych rozliczeń z konsumentem w ciągu 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty kredytu. Warto zaznaczyć, że przy obliczaniu zwrotu instytucje finansowe winny stosować metodę liniową polegającą na dzieleniu wszystkich kosztów przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży się przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Tak uzyskaną sumę instytucja finansowa powinna zwrócić konsumentowi. Wskazane roszczenie przedawnia się z upływem 6 lat dla spłat dokonanych po 9 lipca 2018 roku, a z upływem 10 lat dla spłat dokonanych przed tą datą.


W przypadku gdy kredytodawca nie zwrócił prowizji, zwrócił jedynie część kwoty, bądź zwrócił ją po terminie bez zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, należy złożyć reklamację do danej instytucji finansowej, która ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli jednak kredytodawca nie uzna roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację, można zwrócić się o interwencję do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Natomiast kolejną możliwością jest wystąpienie przeciwko instytucji finansowej na drogę sądową.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, kredyt konsumencki, spłata kredytu, wcześniejsza spłata kredytu, spłata kredytu, prowizja, prawo cywilne, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej
28 listopada 2023

Kredyt za darmo – czy to naprawdę możliwe?

           W całym 2022 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych na kwotę 64,9 mld zł, mieszkaniowych na kwotę 45,4 mld zł oraz ...

Więcej
27 listopada 2023

Preferowane formy prawne prowadzenia działalności przez artystów

      W polskim systemie prawnym twórcy, którzy chcą prowadzić działalność artystyczną i komercyjną, często stają przed koniecznością założenia działal...

Więcej
Z ostatniej chwili
1 grudnia 2023

BDO – Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami

    Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Prod...

Więcej