Niedozwolona Klauzula WIBOR

9 stycznia 2023
Udostępnij:

Większość banków do określenia oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych) wykorzystuje wskaźnik WIBOR wraz z odpowiednią marżą banku. O ile ściśle określona marża banku jest zarobkiem banku, to już wskaźnik WIBOR tym zarobkiem w żaden sposób być nie może.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Czym właściwie jest WIBOR?

WIBOR to stopa referencyjna co do zasady stanowiąca koszt pozyskania przez bank pieniądza niezbędnego do udzielenia kredytu (pożyczki międzybankowe). W praktyce jednak banki udzielają kredyty konsumentom „w oparciu o depozyty, a nie w oparciu o pożyczki międzybankowe, których koszty ma za zadanie odzwierciedlać WIBOR”[1]. Co już może oznaczać, iż bank nie tylko zarabia na swojej marży, ale także na wskaźniku WIBOR.

Jak ustalany jest wskaźnik WIBOR?

Uproszczając, wskaźnik WIBOR ustalany jest w oparciu o dotychczasowe zawarte transakcje. W związku z tym, iż aktualnie nie dochodzi do zawierania transakcji na dłuższe terminy, to wskaźnik WIBOR ustalany jest „wyłącznie na deklaracjach banków co do wysokości oprocentowania transakcji, którą byłyby one gotowe zawrzeć, gdyby była taka potrzeba”[2]. Jak wskazuje się w doktrynie, takie postępowanie banków miało być wyjątkiem, a stało się regułą, która powinna zwrócić szczególną uwagę konsumentów, celem podjęcia przezeń odpowiednich działań, mających na celu ochronę ich interesów.  

Jak przekłada się to na umowy kredytowe zawarte z konsumentem?

Co do zasady umowa kredytowa musi zawierać określone elementy, których brak może doprowadzić nawet do nieważności umowy. Brak określonych elementów w umowie może wynikać z pierwotnego lub wtórnego błędu banku.

Z pierwotnym błędem banku będziemy mieć do czynienia, w sytuacji, w której bank pominie wymagane prawem elementy. Zazwyczaj ma to miejsce, kiedy bank w sposób adekwatny i precyzyjny nie poinformuje konsumenta o metodzie obliczenia stopy procentowej (abuzywność pierwotna). 

Z wtórnym błędem banku zaś będziemy mieć do czynienia, w sytuacji, w której po zawarciu umowy kredytowej okaże się, iż bank posłużył się postanowieniami umownymi, których treść zabroniona jest przez prawo, tj. np. bank ustalił stopę referencyjną  w oparciu o swój wewnętrzny wskaźnik (abuzywność wtórna).

W tym zakresie wydaje się, iż z tego typu niedozwoloną klauzulą banku mamy do czynienia, w sytuacji, w której bank oparł oprocentowanie kredytu przy zastosowaniu wskaźnika WIBOR, będącego li tylko odzwierciedleniem pewnych deklaracji i spekulacji banków, a nie rzeczywistym odzwierciedleniem dokonanych już transakcji.    

Dlatego też każdy z kredytobiorców powinien w pełni zweryfikować i poddać analizie swoją umowę, jeśli nie zrobił tego przed popisaniem umowy z bankiem.

Konkludując, w takim kształcie warto mieć na względzie, iż niedozwolone postanowienia umowne (abuzywne) mogą prowadzić do nieważności umowy, a w efekcie  do uratowania konsumenta przed spiralą nader wysokich rat kredytowych, opartych na niedozwolonym modelu „biznesowym” banków.

Jeżeli chcesz poddać analizie swoją umowę kredytową, prześlij nam swoją umowę na adres mailowy: kancelaria@lewciomarciniak.pl bądź skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484. Przesyłając umowę, pamiętaj o wskazaniu danych potrzebnych do uzyskania kompletnych informacji na temat dalszej procedury postępowania, kosztów postępowania oraz możliwości umówienia się na konsultację osobistą lub telefoniczną. 

 

[1] WIBOR - mechanizm kontrowersyjny, dla banków korzystny - wiadomość z dnia 26 kwietnia 2022 r.

[2] WIBOR - mechanizm kontrowersyjny, dla banków korzystny - wiadomość z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, kredyt, prawo cywilne, WIBOR, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej