Dziedziczenie ustawowe – co warto wiedzieć?

5 stycznia 2023
Udostępnij:

Regulacje dotyczące dziedziczenia ustawowego znajdą zastosowanie, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, testament okaże się nieważny lub żadna z osób powołanych w testamencie nie chce ,lub nie może dziedziczyć. Dziedziczenie ustawowe ma służyć hipotetycznemu odzwierciedleniu woli spadkodawcy, a więc wskazania jako spadkobierców kręgu osób będących z nim w stosunkach pokrewieństwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Kodeks cywilny wprowadza podział spadkobierców ustawowych na sześć grup:

  1. małżonek i dzieci spadkodawcy (dziedziczą oni w częściach równych, jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku,  Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych);
  2. małżonek i rodzice spadkodawcy;
  3. małżonek i rodzeństwo spadkodawcy;
  4. dziadkowie spadkodawcy;
  5. pasierbowie;
  6. gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się za granicą lub nie da się go ustalić, to spadek przypada Skarbowi Państwa.

Kolejna grupa osób dziedziczy, gdy brak jest osób uprawnionych do dziedziczenia z grupy poprzedniej. Innymi słowy, istnienie zstępnych wyłącza dziedziczenie innych spadkobierców. Wyjątkiem w takiej sytuacji jest małżonek spadkodawcy, który dziedziczy w zbiegu z innymi krewnymi. Warto jednak pamiętać, że małżonek pozostający w separacji lub po rozwodzie ze spadkodawcą nie będzie powołany do kręgu spadkobierców. Jednakże małżonek może dziedziczyć, gdy postępowanie rozwodowe lub o separację jest w toku.

Warto również pamiętać, że dziedziczyć może poczęte, ale jeszcze nienarodzone dziecko spadkodawcy, pod warunkiem, że urodzi się ono żywe.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, majątek, majątek osobisty, prawo cywilne, spadek, spadkobierca, prawo, dziedziczenie spadku, dziedziczenie ustawowe, kto dziedziczy spadek?,spadkobierca, prawo spadkowe, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, prawo majątkowe,

 

 

Apl. Adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej