Masz problemy z leasingiem w czasie kryzysu? Adwokat podpowiada.

5 maja 2020
Udostępnij:

Umowa leasingu uregulowana została w Kodekie Cywilnym w Tytule XVII. W praktyce przedmiotem takiej umowy są najczęściej samochody i inne pojazdy. O tym jak funkcjonuje oraz w jaki sposób następuje spłata jest powszechnie wiadome. Jednakże w chwili obecnej wobec stanu pandemii pojawia się wiele nowych pytań. Nie jest już tak oczywistym, czy da się przenieść leasing na inną osobę, czy da się zakończyć umowę przed czasem, co się dzieje w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej, co gdy dochodzi do likwidacji działalności, co w sytuacji śmierci korzystającego oraz czy stan pandemii wpływa na nasza umowę. Poniżej postaramy się jednak wyjaśnić te kwestie.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Na początku odniesiemy się do kwestii związanej z cesją leasingu. Cesja leasingu polega na zmianie leasingobiorcy, w tej sytuacji to leasingodawca musi wyrazić zgodę na wstąpienie nowej osoby. Wówczas sprawdzana jest wiarygodność i zdolność kredytowa nowego leasingobiorcy. Cesja na inną firmę w sytuacji spełnienia powyższych warunków zazwyczaj nie jest trudna i problematyczna, jednakże problem może powstać w sytuacji, gdy chcemy przenieść leasing na osobę fizyczną, w takiej sytuacji wszystko zależy od leasingodawcy. Wraz z przeniesieniem umowy leasingu u większości leasingodawców naliczana jest opłata manipulacyjna, która stanowić może nawet połowę miesięcznej raty leasingowej. Warto wtedy także ustalić, co dzieje się z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu, bowiem zdarza się tak, że za niewykorzystany okres ubezpieczenia można odzyskać jego koszty. Następnie dokonuje się przeliczenia pozostałych do końca trwania umowy opłat i przygotowanie oferty czyli odstępnego. Wtedy powinniśmy znaleźć zainteresowanego przejęciem. Jeżeli uda się nam skutecznie znaleźć chętnego sporządzamy do leasingodawcy wniosek o cesję i czekamy na jego zgodę. Warto w tym miejscu wskazać, że cała procedura potrwać może nawet kilka tygodni.

Kolejną sytuacją, która może nam pomóc w trudnej sytuacji jest zakończenie umowy leasingu przed czasem. W takiej sytuacji pojawia się możliwość rozliczenia umowy lub oddania przedmiotu leasingu, wówczas leasingodawca dokonuje rozliczenia całej umowy. Polega to na tym, że naliczone zostaną pozostałe raty leasingowe pomniejszone o dyskonto (różnica między niższą ceną sprzedaży a wyższą ceną nominalną wykupu), mogą także zostać doliczone prowizje, te kwestie określa umowa oraz ogólne warunki umowy, a także tabele opłat i prowizji. Kwota uzyskana pomniejszona zostanie o wartość uzyskaną przez leasingodawcę ze sprzedaży zwróconego przedmiotu umowy leasingu. Nastąpić wówczas może również taka sytuacja, gdy leasingodawca wymagał będzie dopłaty, zazwyczaj w sytuacji gdy przedmiot stracił znacząco z początkowej wartości, jest uszkodzony czy zaniedbany. Przy zakończeniu umowy warto pomyśleć nad wykupem. W takiej sytuacji umowę rozlicza się podobnie, jak w przypadku zwrotu, z tą różnicą, że stajemy się właścicielem przedmiotu umowy i możemy nim dysponować we własnym zakresie.

Następnie warto odnieść się do sytuacji, gdy przedsiębiorca, będący leasingodawcą zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji zazwyczaj możliwym jest kontynuowanie leasingu, jednakże koniecznym będzie skontaktowanie się z leasingodawcą. W takiej sytuacji warto pomyśleć o cesji lub wykupie przedmiotu umowy.

Zdarza się również tak, iż jedynym wyjściem z trudnej sytuacji jest zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas w pierwszej kolejności przed zakończeniem należy skontaktować się z leasingodawcą, gdyż zaprzestanie prowadzenia działalności i brak poinformowania leasingodawcy może wiązać się z karami określonymi w naszej umowie. Informując leasingodawcę o zakończeniu ustalimy również jaka będzie dla nas najbardziej korzystna droga. Zazwyczaj możliwe jest wówczas wykupienie przedmiotu umowy, zwrot, ale i zmiana na leasing konsumencki.

W sytuacji śmierci leasingobiorcy umowa leasingu zazwyczaj wygasa, jednakże częstokroć jego spadkobiercy mogą kontynuować umowę leasingu, zwłaszcza gdy prowadzą działalność gospodarczą prowadzoną przez zmarłego. Wykup przedmiotu umowy może wiązać się z wysoką ceną rynkową.

Wobec panującej pandemii w sytuacji jakichkolwiek problemów ze spłatą leasingu należy skontaktować się z leasingodawcą. Z pewnością posiada bowiem instrumenty, które mają na celu pomoc przedsiębiorcom, oprócz powyższych można w niektórych sytuacjach zawiesić spłatę leasingu, czasowo obniżyć raty, ale i wydłużyć okres obowiązywania umowy.

 

apl. adw. Mateusz Daniluk

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej