News & Case Study

Poniżej prezentujemy interesujące poglądy orzecznictwa ze spraw
w których kancelaria odniosła sukces oraz informujemy
o istotnych zmianach w prawie.

 

23 czerwca 2022

Były strażnik miejski skazany na dożywocie

W dniu 17 października 2019 r. w Bielsku-Białej doszło do zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską. Były sierżant miejski Piotr Sz. udusił swoją żonę, będącą 6 miesiącu c...

Więcej
3 czerwca 2022

Skutki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywołuje skutki zarówno w sferze majątkowej, jak i osobistej, w tym osoby współmałżonka, gdy upadły pozostaje w związku małżeńskim....

Więcej
27 maja 2022

Postępowanie Sanacyjne jako restrukturyzacja czy już upadłość?

Tytułem wstępu należy zważyć, że Postępowanie Restrukturyzacyjne to postępowanie, które polega na tym, iż poprzez m.in. zmianę struktury przedsiębiorstwa i zawarcie układu z...

Więcej
25 maja 2022

Szybkie oddłużenie konsumenta - uproszczone postępowanie upadłościowe konsumenckie

Uproszczone postępowanie upadłościowe konsumenckie jest nowym rozwiązaniem, wprowadzonym w 2020 r. mającym na celu szybkie oddłużenie konsumenta, tak aby zapewnić mu sprawne działa...

Więcej
20 maja 2022

Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów

Z istoty rzeczy wprowadzenie przepisów o restrukturyzacji dewelopera miało na celu zapewnienie ochrony prawnej osobom, które wpłaciły cenę za zakup lokalu mieszkalneg...

Więcej
19 maja 2022

Odpowiedzialność karna dewelopera za nieprawdziwy prospekt informacyjny

Kupując lokal mieszkalny od dewelopera, najczęściej decydujemy się na jego zakup jeszcze przed finalnym ukończeniem inwestycji, tak naprawdę nie wiedząc, w jakim standardzie i przy...

Więcej
17 maja 2022

Zawarcie układu z wierzycielami

Prawo upadłościowe przewiduje możliwość zawarcia przez upadłego układu z wierzycielami. Najczęściej z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy upadły posiada znaczny majątek ...

Więcej
16 maja 2022

Skutki podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości

Skupiając swoją uwagę na tym, jak prawidłowo i poprawnie wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości, dłużnik powinien pamiętać, że musi podać prawdziwe dane w owym wniosku. Rzecz wyda...

Więcej
11 maja 2022

Upadłość konsumencka = zablokowany rachunek bankowy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej postanowieniem przez Sąd wywołuje teoretycznie niechciane skutki prawne względem upadłego konsumenta. Skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej j...

Więcej
10 maja 2022

Upadłość konsumencka - co to takiego?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie konsumenta w stopniu częściowym lub całkowitym przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli z posiad...

Więcej
26 kwietnia 2022

Czy tymczasowe aresztowanie jest zawsze konieczne?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Zdarza się zazwyczaj, iż osoby ...

Więcej
21 kwietnia 2022

Inwigilacja majątków poprzez zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w księgach wieczystych. Projekt ten, przygotowany został przez resort sprawiedliwości i zakłada nowelizację dwóch przepisó...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej