News & Case Study

Poniżej prezentujemy interesujące poglądy orzecznictwa ze spraw
w których kancelaria odniosła sukces oraz informujemy
o istotnych zmianach w prawie.

 

7 kwiecień 2020

Kto i kiedy jest zobowiązany do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki prawa handlowego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)  dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 3...

Więcej
7 kwiecień 2020

Czy stan epidemii bądź stan zagrożenia epidemicznego wpływa na termin do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)  dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 3...

Więcej
31 marzec 2020

Prawne due diligence

W trudnych czasach kryzysu podejmowanie właściwych decyzji co do dalszego kierunku działań jest kluczowe dla rozwoju działalności przedsiębiorstwa, a niekiedy nawet dla jego przetr...

Więcej
27 marzec 2020

Nieważność umowy pożyczki pozabankowej w zakresie prowizji przekraczającej odsetki maksymalne

Nieważność umowy pożyczki pozabankowej w zakresie prowizji przekraczającej odsetki maksymalne - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2020 roku (sygn. akt I ACa 93/1...

Więcej
29 luty 2020

Upadłość konsumencka dostępna nawet dla dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności

Upadłość konsumencka dostępna nawet dla dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa &...

Więcej