News & Case Study

Poniżej prezentujemy interesujące poglądy orzecznictwa ze spraw
w których kancelaria odniosła sukces oraz informujemy
o istotnych zmianach w prawie.

 

6 grudnia 2022

Zmiany w prawie budowlanym w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy, które usprawnią proces inwestycyjny. Pokrótce umówimy najważniejsze zmiany. Być może już jesteś zainteres...

Więcej
1 grudnia 2022

Umowne ustroje majątkowe – rozdzielność majątkowa

Małżonkowie mogą przez umowę majątkową, czyli umowę zawartą w formie aktu notarialnego rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową lub roz...

Więcej
29 listopada 2022

Nabycie mieszkania z rynku pierwotnego

W dzisiejszych czasach większość z nas marzy o swoim mieszkaniu z rynku pierwotnego. W tym zakresie warto mieć na uwadze, że co do zasady z deweloperem będziemy musieli zawrzeć dwi...

Więcej
22 listopada 2022

Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna partnerem w projektach społecznych

Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak podjęła współpracę z Fundacją Mecenat, która realizuje szereg projektów mających na celu szerzenie świadomości prawnej...

Więcej
21 listopada 2022

Ustroje majątkowe małżeńskie – ustrój wspólności ustawowej

Ustrój majątkowy to zespół zasad mających na celu określenie wzajemnej pozycji małżonków pod względem ich praw i obowiązków co do mas majątkowych oraz i...

Więcej
17 listopada 2022

Minister Zdrowia decyduje o nieprzedawnieniu przestępstw i wykroczeń

Zgodnie z rozporządzeniem covidowym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie biegnie przedawnienie karalności w sprawach o p...

Więcej
13 listopada 2022

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Małżeństwo może zakończyć się rozwodem z orzeczeniem winy jednej ze stron, z winy obojga małżonków lub bez orzekania o winie. W sytuacji, gdy małżonkowie nie są w stanie się...

Więcej
7 listopada 2022

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Wystartowanie z działalnością gospodarczą wymaga dużego zaangażowania, które zależne jest od planowanego przedmiotu działalności, a więc w jakiej branży zamierzamy prowadzić...

Więcej
5 listopada 2022

Zmiany w prawie pracy od 2023 roku

Nowelizacja przepisów prawa pracy jest wynikiem konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejs...

Więcej
2 listopada 2022

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany może pełnić różne funkcje. Co do zasady jest to funkcja mieszkalna bądź usługowa. W tym miejscu warto podkreślić, że funkcja obiektu budowlanego jest o tyle...

Więcej
31 października 2022

Rozwód - co musisz wiedzieć?

W polskim prawie, rozwód jest definitywnym rozwiązaniem związku małżeńskiego, które może nastąpić wyłącznie w formie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy. Strony mogą j...

Więcej
27 października 2022

Zdalne przeglądanie akt w postępowaniach karnych

Portal prokuratury do przeglądania akt zdigitalizowanych postępowań przygotowawczych jest już aktywny. W celu uzyskania dostępu do zdigitalizowanych akt należy w powszechnej jedno...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej