News & Case Study

Poniżej prezentujemy interesujące poglądy orzecznictwa ze spraw
w których kancelaria odniosła sukces oraz informujemy
o istotnych zmianach w prawie.

 

17 wrzesień 2020

Istota prokury i odpowiedzialność prokurenta

Na wstępie wskażemy podstawowe informacje dotyczące prokury, zaś w dalszej części instytucję prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Prokura jest szczegól...

Więcej
3 lipiec 2020

Dopuszczalność blokady rachunku bankowego podatnika przez organ podatkowy

Do blokady rachunku bankowego podatnika nie wystarczy podejrzenie, że podatnik, posługujący się rachunkiem bankowym, zaniża zobowiązanie podatkowe. Organ podatkowy powinien wskazać...

Więcej
3 lipiec 2020

O instrumentalnym wykorzystywaniu prawa słów kilka

W sprawie, którą prowadzimy Gmina wybudowała w bezpośrednim sąsiedztwie posesji naszych Klientów – wbrew postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przes...

Więcej
23 czerwiec 2020

Konsumencie! Spłaciłeś kredyt przed terminem? Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

Konsument, który dokonał spłaty kredytu przed terminem wskazanym w umowie, ma prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu, który obejmuje wszystkie koszty, nałożone n...

Więcej
18 czerwiec 2020

Dla kogo upadłość konsumencka?

Upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. „upadłości konsumenckiej” jest uregulowana przepisami tytułu V części trzeciej Prawa Upa...

Więcej
10 czerwiec 2020

Gdy Syndyk sprzeda Twój dom lub mieszkanie – kilka słów o upadłości osób fizycznych

Zgodnie z treścią art. 62 Prawa upadłościowego, masa upadłości obejmuje co do zasady majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku post...

Więcej