News & Case Study

Poniżej prezentujemy interesujące poglądy orzecznictwa ze spraw
w których kancelaria odniosła sukces oraz informujemy
o istotnych zmianach w prawie.

 

30 stycznia 2023

Opodatkowanie gier hazardowych - co powinniśmy o tym wiedzieć?

Gry hazardowe należy skategoryzować jako gry losowe, których wynik zależy od przypadku i szczęścia gracza. Opodatkowanie od gier hazardowych zostało uregulowane w Ustawie z ...

Więcej
26 stycznia 2023

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

Każdy z nas co najmniej raz w życiu - z wysokim prawdopodobieństwem może odziedziczyć spadek po swoich krewnych. W takim przypadku zazwyczaj nikt nie chce zamie...

Więcej
24 stycznia 2023

Estoński CIT - Czy warto z niego skorzystać?

Podatek CIT obciąża bezpośrednio dochody uzyskane przez osoby prawne. Rozliczanie podatku od osób prawnych w ujęciu klasycznym wiązało się do niedawna z licznymi formalności...

Więcej
23 stycznia 2023

Podatek od darowizny - co warto wiedzieć?

Podatek od darowizny oraz reguły opodatkowania darowizn, w tym tych otrzymanych od rodziny, uregulowany jest w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Istnieje zatem podzia...

Więcej
19 stycznia 2023

Podatek od sprzedaży mieszkania

W dzisiejszych czasach – gdzie z roku na rok ceny mieszkań szybują w górę – może się okazać, iż pilnie i z różnych względów potrzebujemy sprzedać n...

Więcej
12 stycznia 2023

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytem konsumenckim nazywany jest kredyt zawarty pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, którego wartość nie przekracza 255.550 zł...

Więcej
9 stycznia 2023

Niedozwolona Klauzula WIBOR

Większość banków do określenia oprocentowania kredytów (np. kredytów hipotecznych) wykorzystuje wskaźnik WIBOR wraz z odpowiednią marżą banku. O ile ściśle okr...

Więcej
5 stycznia 2023

Dziedziczenie ustawowe – co warto wiedzieć?

Regulacje dotyczące dziedziczenia ustawowego znajdą zastosowanie, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, testament okaże się nieważny lub żadna z osób powołanych w testa...

Więcej
3 stycznia 2023

Co należy wiedzieć przed kupnem mieszkania?

Nabywając mieszkanie od dewelopera, potencjalni nabywcy powinni zachować szczególną ostrożność. Jest to na tyle ważna czynność, iż lekkomyślność w tym zakresie może przyspor...

Więcej
17 grudnia 2022

Na czym polega dział spadku?

W chwili śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku i wówczas spadkobiercy wchodzą w całokształt jego sytuacji prawnej. Gdy jest kilku spadkobierców, stają się o...

Więcej
13 grudnia 2022

Artystka Klaudia Kobiela

Klaudia Kobiela - artystka ze Śląska, której największą inspiracją jest kolor. Klaudia maluje głównie farbami akrylowymi, a w jej sztuce możemy odnaleść abstrakcjoniz...

Więcej
8 grudnia 2022

Zniesienie współwłasności – na czym polega?

Współwłasność jest to stan, w którym własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, zaś zniesienie współwłasności zakłada likwidację tego stanu. Zgodn...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej