Sprawy spadkowe i sukcesja

„Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej” (art. 922. § 1 Kodeksu cywilnego).

Zwykle ludzie nie myślą o tym, co stanie z ich majątkiem po ich śmierci. Tymczasem brak uporządkowania spraw majątkowych za życia powoduje bardzo wiele komplikacji i konfliktów po śmierci spadkodawcy.

Sprawy spadkowe i sukcesja

Jeżeli chcesz uregulować sprawy majątkowe z uwzględnieniem Twojego dobra oraz przekazać dorobek Twojego życia następnym pokoleniom w sposób przemyślany nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Kancelaria przeanalizuje Twoją sytuację rodzinną i majątkową i zaproponuje Ci przyjęcie optymalnych rozwiązań w zakresie zapewnienia sukcesji. Już sporządzenie zwykłego testamentu w formie pisemnej zapobiegnie powstaniu wielu problemów w przyszłości, a w szczególności pozwoli zachować zgodę w otoczeniu Twoich najbliższych. W bardziej skomplikowanych sytuacjach rekomendujemy testamenty notarialne z zastosowaniem tak zwanych zapisów windykacyjnych lub innych konstrukcji prawa spadkowego. Nigdy nie proponujemy rozwiązań szablonowych i zawsze staramy się poznać i zrozumieć potrzeby klienta i jego sytuację majątkowo – rodzinną.

W przypadku gdy sprawy majątkowe spadkodawcy nie zostały z wyprzedzeniem odpowiednio uregulowane, kancelaria pomoże Ci również przeprowadzić postępowanie spadkowe to jest sprawę o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku i ewentualne zniesienie współwłasności.

Natomiast gdy zostałeś pomięty w testamencie lub gdy spadkodawca za życia rozporządził całym swoim majątkiem pomożemy Ci w określeniu czy należy Ci się zachowek i ewentualnie w jakiej wysokości. W razie konieczności będziemy Cię reprezentować na etapie przedsądowych negocjacji oraz w postępowaniu przed sądem.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do przedstawiciela kancelarii oraz kalendarz znajduje się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.