Sprawy odszkodowawcze

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” (art. 415 Kodeksu cywilnego).

W życiu codziennym często dochodzi do powstania roszczeń odszkodowawczych. Stłuczka lub wypadek komunikacyjny, pożar nieruchomości lub wypadek w pracy to sytuacje, które kreują odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie sprawców tych zdarzeń.
Jeżeli poniosłeś szkodę to kancelaria pomoże Ci w dochodzeniu należnych Ci roszczeń. Wskażemy Ci czy możesz ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo rentę uzupełniającą. Po przeanalizowaniu Twojego przypadku zgłosimy roszczenie do ubezpieczyciela i będziemy reprezentować Cię w postępowaniu dotyczącym likwidacji szkody.

Sprawy odszkodowawcze

Jeżeli sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel nie wypłacą należnej Ci kwoty odszkodowania w pełnej wysokości, wówczas przygotujemy pozew i będziemy Cię reprezentować przed Sądem celem dochodzenia należnych Ci świadczeń. W toku sprawy będziemy wnioskować o przeprowadzenie wszystkich dowodów jakie okażą się niezbędne dla wykazania zasadności Twojego roszczenia.

Współpracujemy z rzeczoznawcami różnych specjalności i dlatego zawsze jesteśmy w stanie oszacować realną wartość szkody jaką poniosłeś.

Kwota odszkodowań uzyskanych przez naszych specjalistów przekracza już 1.000.000 złotych.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do przedstawiciela kancelarii oraz kalendarz znajduje się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.