Ochrona dóbr osobistych

„Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach” (art. 23 Kodeksu cywilnego).

Każdy człowiek ma prawo do poszanowania jego dobrego imienia i innych dóbr osobistych. Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego i prawa karnego. Tymczasem w erze nowych środków komunikowania niejednokrotnie zdarza się, że dobre imię jest wystawiane na szwank w Internecie lub środkach masowego przekazu przez anonimowe osoby liczące na to, że bezkarnie mogą wyrażać swoje krzywdzące dla innych poglądy i twierdzenia

Ochrona dóbr osobistych

Jeżeli dotknęły Cię anonimowe, oszczercze wpisy na forach internetowych lub tendencyjnie przygotowany materiał prasowy lub telewizyjny, to kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy o naruszenie Twoich dóbr osobistych na drodze cywilnej lub karnej – w zależności od konkretnego przypadku. Wiemy jak ustalić dane osób dokonujących anonimowych wpisów na forach internetowych i mamy w tym zakresie duże doświadczenie. Warto wiedzieć, że każdy wpis w Internecie pozostawia ślad i nigdy sprawca tego rodzaju czynu nie może czuć się bezpiecznie.

Po zidentyfikowaniu sprawców naruszenia Twoich dóbr osobistych doradzimy najlepszą drogę postępowania i wystąpimy w Twoim imieniu o naprawienie powstałej szkody, w szczególności poprzez zamieszczenie odpowiednich publicznych przeprosin Twojej osoby. Twoje dobre imię jest dla nas najważniejsze.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do przedstawiciela kancelarii oraz kalendarz znajduje się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.