Obrót nieruchomościami

„Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” (art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego).

Obrót nieruchomości stanowi ważną część obrotu gospodarczego w ogólności. Jeżeli zamierzasz nabyć lub zbyć nieruchomość eksperci naszej kancelarii doradzą Ci jak zoptymalizować planowaną transakcję z uwzględnieniem Twoich planów na przyszłość. Sprawdzimy dla Ciebie także rzetelność kontrahenta lub umocowanie osób występujących w imieniu podmiotu będącego stroną transakcji.

Obrót nieruchomościami

Zastanawiasz się czy nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy poza nią, w ramach spółki czy jako osoba prywatna, czy transakcja będzie podlegać podatkowi od towarów i usług (VAT), czy podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Nasi eksperci odpowiedzą na te i inne nurtujące Cię pytania dotyczące obrotu nieruchomościami.

Mamy doświadczenie w obsłudze złożonych transakcji, gdzie nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań poprzez zastosowania skomplikowanych konstrukcji powierniczych lub przewłaszczenia na zabezpieczenie. Jeżeli z różnych przyczyn nie chcesz ujawniać się w jako nabywca danej nieruchomości, kancelaria zapewni i zabezpieczy proces powierniczego nabycia nieruchomości na Twoje zlecenie.

Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości i chciałbyś dokonać zniesienia współwłasności to kancelaria podejmie się prowadzenia takiej sprawy. Jeżeli przysługują Ci roszczenia względem innych współwłaścicieli np. z tytułu korzystania ponad udział to także będziemy ich dochodzić w Twoim imieniu. Ponadto przygotujemy dla Ciebie wzory umów oraz wniosków i będziemy czuwać nad sprawnym przebiegiem postępowania wieczystoksięgowego.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do przedstawiciela kancelarii oraz kalendarz znajduje się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.