Podmioty rynku kapitałowego

Prowadzisz działalność na rynku kapitałowym?

Znamy zarówno ryzyko jak też możliwości związane z prowadzeniem działalności w tym zakresie. Doświadczenie i specjalizacje osób tworzących zespół obsługujący ten obszar praktyki Kancelarii – w tym adwokatów z wykształceniem ekonomicznym czy maklerów papierów wartościowych – pozwala efektywnie zoptymalizować oraz zabezpieczyć podejmowane czynności, ograniczając ryzyko związane z funkcjonowaniem na tym rynku.

podmioty rynków kapitałowych

Jest to możliwe ponieważ:

  • wiemy jak uciążliwe i czasochłonne dla spółek giełdowych są obowiązki związane z realizowaniem polityki informacyjnej dla inwestorów dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz jej perspektyw rozwojowych. Kompleksowo wesprzemy Cię w realizowaniu tej polityki niezależnie od tego czy jesteś emitentem ubiegającym się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym czy już podmiotem takiego obrotu. Opracujemy w szczególności zasady przekazywania informacji w raportach bieżących i okresowych, zakres przekazywanych informacji ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych. Prowadzenie skrupulatnej polityki informacyjnej chroni bowiem przed surową odpowiedzialnością związaną z jej naruszeniem. Prowadząc zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa politykę informacyjną zabezpieczymy Cię przed możliwymi sankcjami o charakterze administracyjnym z tytułu niewykonania lub wykonywania w nienależyty sposób obowiązków informacyjnych (wykluczenie papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożenie kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł). Oprócz skutków administracyjnych są jeszcze skutki karne. Ustawa o ofercie publicznej wymienia, że podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych danych w istotny sposób wpływających na treść informacji zagrożone jest grzywną do 5 mln zł i karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Sankcję w wysokości 2 mln zł stosuje się, gdy podane zostaną nieprawdziwe dane lub zatajone dane w istotny sposób wpływające na treść informacji, przekazywane w celu opóźnienia upublicznienia informacji poufnych;
  • podmioty rynków kapitałowych

  • jako nieliczni specjaliści w Polsce, zapewniamy prawno – karną ochronę podmiotom funkcjonującym na rynku kapitałowym. Coraz częściej bowiem regulacje karne wkraczają w sferę rynku kapitałowego sankcjonując czynności nań wykonywane. Niezależnie od tego w jakim charakterze działasz na rynku kapitałowym czy wchodzisz w skład Zarządu TFI, czy jesteś inwestorem lokującym na nim swoje środki, pomożemy Ci bronić się od zarzutów z zakresu niegospodarności i działania na szkodę podmiotu, którym zarządzasz, podejmiemy się obrony w sprawach oszustw kapitałowych i wszelkich innych sprawach dotyczących kwestii karnych zawartych w ustawach regulujących rynek kapitałowy, ponieważ mamy w tym duże doświadczenie i znamy specyfikę postępowania karnego;
  • jesteś członkiem zarządu TFI, kierujesz domem maklerskim lub departamentem banku, a może świadczysz usługi parabankowe? Czy znana Ci jest sytuacja, że pewnego dnia otrzymujesz zapytanie o przeprowadzane transakcje czy prowadzoną działalność z prokuratury, CBA lub CBŚ, Ty grzecznie odpowiadasz, a po krótkim czasie następuje przeszukanie pomieszczeń Twojej firmy i otrzymujesz zaproszenie na przesłuchanie… brzmi znajomo? Nawet jeżeli jeszcze tego nie doświadczyłeś to pamiętaj, że w takiej sytuacji zawsze powinna zaświecić się „czerwona lampka” z napisem kontakt do wyspecjalizowanego adwokata, a my dalej będziemy wiedzieli co z tym zrobić;
  • podmioty rynków kapitałowych

  • Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A, to tylko część instytucji stosujących procedury administracyjne, z którymi musisz się zmagać będąc podmiotem rynku kapitałowego. Dzięki skorzystaniu z naszych usług możesz robić to jednak bez najmniejszego wysiłku – złożymy za Ciebie wszelkie wnioski i pisma procesowe, dopełnimy formalności, a gdy przyjdzie taka potrzeba zaskarżymy niekorzystne decyzje, bo naszym celem jest realizacja Twoich interesów.

To jedynie część rozwiązań, które oferujemy dla podmiotów działających na rynku kapitałowym. Aby omówić wyżej wymienione tematy jak i stworzyć rozwiązania niestandardowe dla Twojej firmy proponujemy niezobowiązujące spotkanie z asystentem biznesowym, który w dogodnym terminie przyjedzie do twojej firmy.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do asystenta biznesowego oraz kalendarz znajduje się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce kontakt. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.