Dział prawa pracy i własności intelektualnej

Szeroko rozumiane prawo pracy stanowi ważny aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę czy innego stosunku prawnego np. umowy zlecenia lub samozatrudnienia.

Dla nas jest ważne aby nasz Klient jako pracodawca był świadomy zagrożeń łączących się z zastosowaniem określonego rodzaju podstawy prawnej świadczenia pracy i wyboru formy prawnej zatrudniania pracowników dokonywał w oparciu o rzetelną informację. Jako pracodawca jesteś także administratorem danych osobowych swoich pracowników. Przygotujemy dla Ciebie specjalne procedury ochrony tych danych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla większych pracodawców ogromne znaczenie ma przyjęcie regulaminu pracy uwzględniającego specyfikę działalności pracodawcy. Właściwie przygotowany regulamin pracy pozwala uniknąć wielu problemów ze strony pracowników lub ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

W razie przekształceń formy organizacyjnej przedsiębiorcy często dochodzi do tzw. przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Kancelaria doradzi i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do sfinalizowania takiego przedsięwzięcia.

Jeżeli Twoja firma ma przejściowe kłopoty i należy podjąć trudną decyzję o ograniczeniu zatrudnienia, nasza kancelaria przeprowadzi ten skomplikowany proces w sposób zgodny z przepisami prawa pracy aby niezadowoleni pracownicy nie mogli wysuwać wobec Ciebie żadnych roszczeń – dotyczy to także zwolnień grupowych.

Każdy przedsiębiorca powinien czuwać nad tym aby tajemnice jego przedsiębiorstwa nie zostały ujawnione osobom postronnym, w szczególności jego konkurencji. Tymczasem zdarzają się przypadki nieuczciwych pracowników, którzy z premedytacją działają na szkodę swojego pracodawcy na rzecz podmiotów trzecich. Zapewnimy Twojej firmie rozwiązania zabezpieczające know-how Twojego przedsiębiorstwa i motywujące kluczowych pracowników do lojalności i zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedzieli się pracując dla Ciebie – nawet przez wiele lat po ustaniu zatrudnienia.

Jeżeli w ramach optymalizowania kosztów zatrudnienia chciałbyś zatrudnić cudzoziemców, dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie i pomożemy Ci przejść przez wszystkie etapy legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców na terenie Polski.

Z punku widzenia pracodawcy z prawem pracy łączy się nierozerwalnie prawo własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej to szerokie pojęcie zawierające w sobie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz regulacje związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Czy zastanawiałeś się kiedyś czy logo Twojej firmy stanowi Twoją własność czy może własność innej osoby? Czy znaki towarowe Twojej firmy są odpowiednio chronione? Czy może jakiś konkurent skopiował Twój produkt i nie wiesz co z tym zrobić? Na te i inne pytania odpowiedzą Ci eksperci Działu prawa pracy i własności intelektualnej. Przygotujemy dla Ciebie odpowiednie umowy i inne regulacje pozwalające na zabezpieczenie Twoich szeroko rozumianych informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz znaków towarowych przed nieuczciwymi działaniami pracowników lub konkurencji.

Kancelaria w ramach Działu prawa pracy i własności intelektualnej m.in.:

 • przeprowadzi audyt dotyczący zatrudnienia;
 • doradzi w przedmiocie przyjęcia optymalnej formy zatrudnienie;
 • przygotuje regulamin pracy i inne regulaminy;
 • poprzez właściwą obudowę prawną zabezpieczy tajemnice przedsiębiorstwa Klienta;
 • reprezentuje w sporach z pracownikami, na etapie przedsądowych negocjacji oraz na etapie sądowym;
 • przeprowadzi procedurę zatrudniania cudzoziemców;
 • przeprowadzi audyt dotyczący bezpieczeństwa własności intelektualnej;
 • zabezpieczy prawa Klienta związane z jego Znakami Towarowymi;
 • reprezentuje w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Dział polsko – hiszpańskich relacji gospodarczych

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do asystenta biznesowego oraz kalendarz znajduje się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.

 • Dział arbitrażu i mediacji
 • Dział bankowości i instrumentów finansowych
 • Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń
 • Dział prawa pracy i własności intelektualnej
 • Dział prawa rosyjskiego i relacji ze Wschodem
 • Dział prawnokarnej ochrony rynku kapitałowego
 • Dział przekształceń i struktur handlowych
 • Dział ładu korporacyjnego i rozwoju biznesu
 • Dział polsko – hiszpańskich relacji gospodarczych