Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń

Prawo cywilne stanowi jedną z największych gałęzi prawa. Jest ono podstawą funkcjonowania każdej firmy niezależnie od branży. Przedsiębiorcy korzystają z instytucji prawa cywilnego każdego dnia, niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę – przy zamówieniu towaru lub usługi, dokonywaniu płatności, zgłoszeniu reklamacji czy podpisaniu umowy.

Dla nas najważniejszym jest aby tworzone lub opiniowane przez nas umowy zawsze maksymalnie zabezpieczały interesy naszych Klientów. Jeżeli natomiast nie mamy wpływu na treść proponowanej umowy to dokonując jej opiniowania naszym celem jest, aby Klient świadomie mógł przeanalizować ryzyko gospodarcze łączące się z kontraktem i na tej podstawie mógł podjąć trafną w danych warunkach decyzję co do zaciągnięcia lub nie, danego zobowiązania.

Każdy Klient ma inne potrzeby a każda umowa ma swoją specyfikę, dlatego tworząc umowy nigdy nie korzystamy z rozwiązań gotowych, a każdy przygotowywany przez nas kontrakt staramy się „uszyć na miarę” w sposób najlepiej dopasowany do potrzeb Klienta. Umiejętnie wykorzystujemy korzyści wynikające z zasady swobody umów w obrocie gospodarczym tworząc klauzule i zapisy optymalnie chroniące interes klienta, częstokroć sięgając do konstrukcji umów nienazwanych (pozakodeksowych).

Właściwe przygotowanie treści umowy pozwala uniknąć wielu problemów podczas realizacji kontraktu, a w razie dojścia do sporu daje argumenty pozwalające na osiągnięcie celu wyznaczonego przez Klienta.

Doniosłą dla przedsiębiorców instytucją prawa cywilnego jest prawo własności i inne prawa rzeczowe. Kancelaria prowadzi także doradztwo przy nabywaniu nieruchomości, minimalizując ryzyko gospodarcze dla klienta. W przypadku gdy w interesie klienta jest nieujawnianie jego prawa własności danej nieruchomości, pośredniczymy w nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości na zlecenie Klienta w ramach tzw. stosunku powierniczego.

Działalność gospodarcza łączy się także z powstawaniem określonych roszczeń pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza lub brak zapłaty to tylko niektóre z sytuacji kreujących powstanie roszczeń (zobowiązań) pomiędzy podmiotami prawa cywilnego.

Działalność gospodarcza łączy się także z powstawaniem określonych roszczeń pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, rękojmia, odpowiedzialność odszkodowawcza lub brak zapłaty to tylko niektóre z sytuacji kreujących powstanie roszczeń (zobowiązań) pomiędzy podmiotami prawa cywilnego.

W razie potrzeby kancelaria podejmie się reprezentacji Klienta celem dochodzenia należnych mu roszczeń lub obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami nieuczciwych kontrahentów. Zapewniamy zastępstwo procesowe zarówno na etapie przedsądowym oraz sądowym, po stronie powodowej lub pozwanej.

W trakcie procesu w sposób optymalny świadomie korzystamy z możliwości jakie wynikają z procedury cywilnej dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez klienta.

Oprócz prowadzenia skomplikowanych procesów zapewniamy także obsługę w zakresie bieżącej windykacji należności, na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym – niezależnie od wysokości dochodzonej kwoty.

Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń m.in.:

 • przeprowadzi audyt zawartych umów ze wskazaniem ryzyk gospodarczych wynikających z przyjętych rozwiązań;
 • przygotowuje lub opiniuje projekty umów, ogólnych warunków umów czy regulaminów;
 • zapewnia doradztwo i zastępstwo prawne w zakresie dochodzenia roszczeń, zarówno na etapie negocjacji pozasądowych oraz na etapie sądowym, po stronie powodowej lub pozwanej;
 • doradza i opiniuje projekty umów w sprawach nabycia nieruchomości;
 • wykonuje czynności powierniczego nabycia lub zbycia nieruchomości na zlecenie klienta;
 • zapewnia windykację należności Klienta na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Reasumując, Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń zapewnia bieżącą obsługę Twojej firmy w zakresie przygotowania lub opiniowania podpisywanych umów, dochodzenia wszelkich roszczeń, reprezentacji w postępowaniach sądowych, zawsze mając na uwagę jeden cel – bezpieczeństwo Twoje i Twojej firmy.

Mając właściwie zabezpieczoną stronę prawną bieżącej działalności gospodarczej możesz całość swoich sił i myśli skupić na Twojej firmie – my zadbamy o to aby mogła ona bezpiecznie się rozwijać.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do asystenta biznesowego oraz kalendarz znajdują się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.

 • Dział arbitrażu i mediacji
 • Dział bankowości i instrumentów finansowych
 • Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń
 • Dział prawa pracy i własności intelektualnej
 • Dział prawa rosyjskiego i relacji ze Wschodem
 • Dział prawnokarnej ochrony rynku kapitałowego
 • Dział przekształceń i struktur handlowych
 • Dział ładu korporacyjnego i rozwoju biznesu
 • Dział polsko – hiszpańskich relacji gospodarczych